Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli obowiązującej od 1 kwietnia 2021 r. oraz statystyczna liczba dzieci objęta wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Lista załączników:
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na rok 2021 [80821 bajtów]