Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na rok 2019, obowiązującej od 1 listopada oraz statystyczna liczba dzieci objęta wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Lista załączników:
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na rok 2019 [85091 bajtów]