Rok 2017 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.105.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz wzorów papierów firmowych stosowanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Lista załączników:
01 ZARZĄDZENIE NR 120.105.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO [978337 bajtów]
02 Załącznik nr 1 do Zarządzenia [2026240 bajtów]
03 Załączniki od 2a do 7b [3698595 bajtów]