Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.134.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 października 2017 r.w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok.

Lista załączników:
ZARZĄDZENIE NR 0050.134.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO [176536 bajtów]