Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.86.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Lista załączników:
ZARZĄDZENIE NR 0050.86.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO [131224 bajtów]