Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.84.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.79.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów...

Lista załączników:
ZARZĄDZENIE Nr 0050.84.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO [109398 bajtów]