Rok 2016 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.23.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Budowa Żłobka Miejskiego w Gryfinie w formule zaprojektuj i wybuduj”

Lista załączników:
ZARZĄDZENIE Nr 120.23.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO [0 bajtów]