Rok 2016 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.43.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO w sprawie określenia odpowiedzialnego za realizację uchwały Rady Miejskiej przyjętej na XXII nadzwyczajnej sesji w dniu 12 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.43.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 maja 2016 r.


w sprawie określenia odpowiedzialnego za realizację uchwały Rady Miejskiej przyjętej na XXII nadzwyczajnej sesji w dniu 12 maja 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwały Rady Miejskiej przyjętej na nadzwyczajnej sesji w dniu 12 maja 2016 roku odpowiada:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XXII/193/16 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok Skarbnik Miasta i Gminy

§ 2. Odpowiedzialnemu wymienionemu w § 1 w załączeniu przekazuję jeden egzemplarz kopii uchwały Rady Miejskiej przyjętej na sesji w dniu 12 maja 2016 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

Na XXII nadzwyczajnej sesji w dniu 12 maja 2016 r. została podjęta uchwała Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnego za jej realizację.