Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.38.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Poprawa funkcjonalności kuchni przedszkolnej w Przedszkolu nr 4 przy ul. Kościuszki 17 w Gryfinie i Przedszkolu nr 5 przy ul. Żeromskiego 12 w Gryfinie”

Lista załączników:
Zarządzenie [824936 bajtów]