Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 06 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 06 lipca 2015 r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9g ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191; z 2015 r. poz. 357) oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie Pani Małgorzaty Piotrowskiej, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Jolanta Kroczak – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie,
 4. Robert Dudek – ekspert,
 5. Elżbieta Błoch – ekspert.

§ 2. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie Pani Joanny Wierzbowskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Jolanta Kroczak – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie,
 4. Marlena Kościńska – ekspert,
 5. Sławomir Fuks – ekspert.

§ 3. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Radziszewie Pani Katarzyny Staniec, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Beata Wójcik – dyrektor Szkoły Podstawowej w Radziszewie,
 4. Sławomir Fuks – ekspert,
 5. Elżbieta Błoch – ekspert.

§ 4. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Zespołu Szkół w Chwarstnicy Pana Marcina Pietraszewskiego, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Teresa Sarna – dyrektor Zespołu Szkół w Chwarstnicy,
 4. Alfred Borysewicz – ekspert,
 5. Robert Dudek - ekspert.

§ 5. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Zespołu Szkół w Gardnie Pani  Kamili Długosz, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Anna Frąckowiak-Kułdosz – dyrektor Zespołu Szkół w Gardnie,
 4. Marlena Kościńska – ekspert,
 5. Sławomir Fuks – ekspert,
 6. Beata Gorzelańczyk – przedstawiciel związku zawodowego.

§ 6. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Zespołu Szkół w Gardnie Pani Marty Kamraczewskiej, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Anna Frąckowiak-Kułdosz – dyrektor Zespołu Szkół w Gardnie,
 4. Alfred Borysewicz – ekspert,
 5. Robert Dudek – ekspert,
 6. Beata Gorzelańczyk - przedstawiciel związku zawodowego.

§ 7. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Zespołu Szkół w Gryfinie Pani Jolanty Puchalskiej, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Danuta Bus – dyrektor Zespołu Szkół w Gryfinie,
 4. Elżbieta Bloch – ekspert,
 5. Alfred Borysewicz.

§ 8. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie Pani Aldony Małyska, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Sławomir Głuszak – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie,
 4. Sławomir Fuks – ekspert,
 5. Marlena Kościńska – ekspert.

§ 9. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie Pani Jolanty Wiewiórskiej-Kaczmarczyk, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Sławomir Głuszak – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie,
 4. Marlena Kościńska– ekspert,
 5. Sławomir Fuks – ekspert.

§ 10. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Przedszkola Nr 1 w Gryfinie Pani Małgorzaty Sikory, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Małgorzata Jabłońska – dyrektor Przedszkola Nr 1 w Gryfinie,
 4. Elżbieta Drapikowska – ekspert,
 5. Sławomir Fuks – ekspert.

§ 11. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Przedszkola Nr 2 w Gryfinie Pani Justyny Kamraczewskiej, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Jolanta Krzak – dyrektor Przedszkola Nr 2 w Gryfinie,
 4. Elżbieta Drapikowska – ekspert,
 5. Małgorzata Jabłońska - ekspert.

§ 12. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Przedszkola Nr 2 w Gryfinie Pani Anny Koszuta, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Jolanta Krzak – dyrektor Przedszkola Nr 2 w Gryfinie,
 4. Elżbieta Drapikowska – ekspert,
 5. Małgorzata Jabłońska - ekspert.

§ 13. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Przedszkola Nr 2 w Gryfinie Pani Agnieszki Pancyk, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Jolanta Krzak – dyrektor Przedszkola Nr 2 w Gryfinie,
 4. Elżbieta Drapikowska – ekspert,
 5. Małgorzata Jabłońska - ekspert.

§ 14. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Przedszkola Nr 2 w Gryfinie Pani Magdaleny Paradowskiej, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Jolanta Krzak – dyrektor Przedszkola Nr 2 w Gryfinie,
 4. Elżbieta Drapikowska – ekspert,
 5. Małgorzata Jabłońska - ekspert.

§ 15. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Przedszkola Nr 3 w Gryfinie Pani Elżbiety Majewskiej, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Ewa Januszewska – dyrektor Przedszkola Nr 3 w Gryfinie,
 4. Elżbieta Drapikowska – ekspert,
 5. Małgorzata Jabłońska - ekspert.

§ 16. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Przedszkola Nr 4 w Gryfinie Pani Danuty Jurewicz, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Beata Brzóska – dyrektor Przedszkola Nr 4 w Gryfinie,
 4. Elżbieta Drapikowska – ekspert,
 5. Małgorzata Jabłońska - ekspert.

§ 17. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 18. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) organ prowadzący szkoły powołuje komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W skład komisji wchodzą:
1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący,
2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
3) dyrektor szkoły,
4) dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
5) przedstawiciel związku zawodowego – na wniosek nauczyciela.
Komisje Egzaminacyjne powołuje się dla 16 nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino, którzy do dnia 30 czerwca 2015 r. złożyli wnioski o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego. Dwoje nauczycieli wnioskowało o udział w pracach komisji egzaminacyjnej przedstawiciela Oddziału ZNP w Gryfinie.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj