Rok 2014 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.33.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 września 2014 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwały Rady Miejskiej przyjętej na XLVIII sesji w dniu 15 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.33.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 września 2014 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwały Rady Miejskiej przyjętej na XLVIII sesji w dniu 15 września 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwały Rady Miejskiej przyjętej na XLVIII sesji w dniu 15 września 2014 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XLVIII/422/14 wyrażenia zgody na wzniesienie w Gryfinie pomnika Matki Polki Sybiraczki Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami/
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwały Rady Miejskiej przyjętej na XLVIII sesji w dniu 15 września 2014 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na drugiej części XLVIII sesji w dniu 15 września 2014 r. została podjęta uchwała Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Gryfinie pomnika Matki Polki Sybiraczki. W związku z powyższym konieczne jest określenie odpowiedzialnego za jej realizację.