Rok 2013 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.46.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 2 października 2013 roku zmieniające Zarządzenie Nr 0152-12/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych)

ZARZĄDZENIE NR 120.46.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 2 października 2013 roku


zmieniające Zarządzenie Nr 0152-12/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych)

Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330  ze zmianami) oraz § 10 pkt 16 załącznika do Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 120.37.2013 z dnia 30 lipca 2013 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zarządzam co następuje:

§ 1

W paragrafie 17 w punkcie 4 Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 0152-12/2010 z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych), zmienionego Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 120.13.2013 z dnia 12 marca 2013 roku, po myślniku „- lustra” dodaje się:

„- stojaki plastikowe na dokumenty,
- uchwyty wraz półkami na telefon,
- półki ścienne (drewniane, szklane),
- dywany, wykładziny, żaluzje, firany,
- podnóżki (plastikowe),
- pojemniki na mydło,
- pojemniki na papier toaletowy,
- pojemniki na ręczniki do rąk,
- filtry dzbankowe do wody,
- hygrotermometry,
- urny meblowe plastikowe (duże i małe),
- sztalugi drewniane,
- apteczki,
- antyramy okolicznościowe,
- wycieraczki podłogowe,
- kroniki okolicznościowe,
- podstawy drewniane do dystrybutorów na wodę,
- mapy ścienne, zdjęcia ścienne,
- choinki sztuczne,
- krzesła plastikowe – ogrodowe.”

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Finansowo - Księgowego.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zmian w paragrafie 17 w punkcie 4 Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 0152-12/2010 z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych), zmienionego Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 120.13.2013 z dnia 12 marca 2013 roku jest konieczne w związku z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie wyłączenia z grupy pozostałych środków trwałych przedmiotów wymienionych w niniejszym zarządzeniu .