Rok 2013 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.52.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 października 2013 r. w sprawie określenia odpowiedzialnego za realizację uchwały Rady Miejskiej przyjętej na XXXVIII nadzwyczajnej sesji w dniu 21 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.52.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 października 2013 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnego za realizację uchwały Rady Miejskiej przyjętej na XXXVIII nadzwyczajnej sesji w dniu 21 października 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwały Rady Miejskiej przyjętej na nadzwyczajnej sesji w dniu 21 października 2013 roku odpowiada:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XXXVIII/327/13 wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gryfino Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

§ 2. Odpowiedzialnemu wymienionemu w § 1 w załączeniu przekazuję egzemplarz kopii uchwały Rady Miejskiej przyjętej na nadzwyczajnej sesji w dniu 21 października 2013 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na XXXVIII nadzwyczajnej sesji w dniu 21 października 2013 r. została podjęta uchwała Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gryfino. W związku z powyższym konieczne jest określenie odpowiedzialnego za jej realizację.