Rok 2013 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.5.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu pojazdów służbowych

ZARZĄDZENIE NR 120.5.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 5 lutego 2013 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu pojazdów służbowych

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik  do zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniem Nr 120.32.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 czerwca 2011 r., zarządzeniem Nr 120.35.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 13 września 2012 r., zarządzeniem Nr 120.39.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 01 października 2012 r. zarządzam, co następuje:

§1. Zarządzam przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nw. samochodów służbowych:

  1. Samochód osobowy marki – PEGUEOT, model – 307, wersja – XR, rok produkcji – 2003.
  2. Samochód ciężarowy do 3,5 t marki – Renault, model – Kangoo, rok produkcji – 2006.

§ 2. Do przeprowadzenia przetargu powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie:

  1. Paszteleniec Helena - przewodnicząca Komisji
  2. Woldańska Jolanta - członek Komisji
  3. Rataj Roman - członek Komisji
  4. Skwarzyński Jacenty - członek Komisji

§ 3. Rozpoczęcie przetargu ustalam na dzień 5 marca 2013 r.

§ 4. Osoby powołane do Komisji Przetargowej ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującym Regulaminem przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodów służbowych – Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.4.2013 r. z dnia 05 lutego 2013 r.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Komendantowi Straży Miejskiej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

Uzasadnienie:

W związku ze sprzedażą samochodów służbowych:

  1. Samochód osobowy marki – PEGUEOT, model – 307, wersja – XR, rok produkcji – 2003.
  2. Samochód ciężarowy do 3,5 t marki – Renault, model – Kangoo, rok produkcji – 2006.

będących w użytkowaniu Straży Miejskiej niezbędnym jest powołanie Komisji Przetargowej.