Rok 2013 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.36.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie określenia odpowiedzialnego za realizację uchwały Rady Miejskiej przyjętej na XXXVI nadzwyczajnej sesji w dniu 12 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.36.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 lipca 2013 r.


w sprawie określenia odpowiedzialnego za realizację uchwały Rady Miejskiej przyjętej na XXXVI nadzwyczajnej sesji w dniu 12 lipca 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwały Rady Miejskiej przyjętej na nadzwyczajnej sesji w dniu 12 lipca 2013 roku odpowiada:

Nr uchwały: W sprawie:  Wydział/jednostka:
XXXVI/311/13 zmian w budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok  Wydział Finansowo-Księgowy

§ 2. Odpowiedzialnemu wymienionemu w § 1 w załączeniu przekazuję egzemplarz kopii uchwały Rady Miejskiej przyjętej na nadzwyczajnej sesji w dniu 12 lipca 2013 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat
UZASADNIENIE

Na XXXVI nadzwyczajnej sesji w dniu 12 lipca 2013 r. została podjęta uchwała Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok. W związku z powyższym konieczne jest określenie odpowiedzialnego za jej realizację.