Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.78.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 0050.78.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 2 lipca 2013 r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; Nr 170, poz. 1218; Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689; Nr 158, poz. 1103; Nr 176, poz. 1238; Nr 191, poz. 1369; Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917; Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1; Nr 56, poz. 458; Nr 67, poz. 572; Nr 97, poz. 800; Nr 213, poz. 1650; Nr 219, poz. 1706; z 2011 r. Nr 149, poz. 887; Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 908, poz. 1544 oraz z 2013 r. poz. 675) oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie Pani Lucyny Frąszczak, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Jolanta Kroczak – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie,
 4. Małgorzata Jabłońska – ekspert,
 5. Sławomir Fuks – ekspert.

§ 2. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie Pani Elżbiety Dziekan, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Jolanta Kroczak – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie,
 4. Halina Puchalska – ekspert,
 5. Ewa Jankun – ekspert.

§ 3. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie Pana Marcina Żołnowskiego, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Jolanta Kroczak – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie,
 4. Alfred Borysewicz – ekspert,
 5. Halina Szczygieł – ekspert.

§ 4. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie Pana Piotra Bykowskiego, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Elżbieta Wnuk – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie,
 4. Danuta Tondryk – ekspert,
 5. Dorota Piechowicz – ekspert.

§ 5. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie Pani Małgorzaty Drążyk ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Elżbieta Wnuk – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie,
 4. Alfred Borysewicz – ekspert,
 5. Halina Szczygieł – ekspert.

§ 6. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie Pani Krystyny Twardy, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Irena Bis – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie,
 4. Dorota Piechowicz – ekspert,
 5. Elżbieta Drapikowska – ekspert.

§ 7. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie Pani Agnieszki Janaszkiewicz ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Irena Bis – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie,
 4. Marlena Kościńska – ekspert,
 5. Danuta Tondryk – ekspert.

§ 8. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie Pani Anity Kowalczyk ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Irena Bis – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie,
 4. Halina Puchalska – ekspert,
 5. Ewa Jankun – ekspert.

§ 9. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie Pani Lidii Szymczyszyn, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Irena Bis – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie,
 4. Elżbieta Drapikowska – ekspert,
 5. Sławomir Fuks – ekspert.

§ 10. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Żabnicy Pana Andrzeja Juszko, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Sławomir Fuks – dyrektor Szkoły Podstawowej w Żabnicy,
 4. Marlena Koscińska – ekspert,
 5. Danuta Tondryk – ekspert.

§ 11. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Żabnicy Pani Anny Ostrowiak, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Sławomir Fuks – dyrektor Szkoły Podstawowej w Żabnicy,
 4. Dorota Piechowicz – ekspert,
 5. Marlena Kościńska – ekspert.

§ 12. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Zespołu Szkół w Chwarstnicy Pani Marty Wach, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Teresa Sarna – dyrektor Zespołu Szkół w Chwarstnicy,
 4. Ewa Jankun – ekspert,
 5. Halina Puchalska – ekspert.

§ 13. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Zespołu Szkół w Gardnie Pani Anity Nowak, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Anny Frąckowiak-Kułdosz – dyrektor Zespołu Szkół w Gardnie,
 4. Halina Szczygieł – ekspert,
 5. Alfred Borysewicz – ekspert.

§ 14. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie Pani Magdaleny Ryngiewicz, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Sławomir Głuszak – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie,
 4. Halina Puchalska – ekspert,
 5. Ewa Jankun – ekspert.

§ 15. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie Pani Anny Snoch, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Sławomir Głuszak – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie,
 4. Alfred Borysewicz – ekspert,
 5. Sławomir Fuks – ekspert.

§ 16. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Przedszkola Nr 4 w Gryfinie Pani Elwiry Sznajder, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Beata Brzóska – dyrektor Przedszkola Nr 4 w Gryfinie,
 4. Małgorzata Jabłońska – ekspert,
 5. Elżbieta Drapikowska – ekspert.

§ 17. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Przedszkola Nr 4 w Gryfinie Pani Edyty Wasik, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Beata Brzóska – dyrektor Przedszkola Nr 4 w Gryfinie,
 4. Małgorzata Jabłońska – ekspert,
 5. Elżbieta Drapikowska – ekspert.

§ 18. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Przedszkola Nr 5 w Gryfinie Pani Marzeny Pietruczuk ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Bogusława Maślana – dyrektor Przedszkola Nr 5 w Gryfinie,
 4. Małgorzata Jabłońska – ekspert,
 5. Elżbieta Drapikowska – ekspert.

§ 19. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 20. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza  Maciej Szabałkin

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) organ prowadzący szkoły powołuje komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W skład komisji wchodzą:

 1. przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący,
 2. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. dyrektor szkoły,
 4. dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Komisje zostały powołane dla 18 nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino, którzy do dnia 1 lipca 2013 r. złożyli wnioski o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj