Rok 2021
Data ogłoszenia:2021-04-13
Tytuł:Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie budżetu obywatelskiego


KOMUNIKAT
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 13 kwietnia 2021 roku
w sprawie budżetu obywatelskiego

Mając na uwadze § 2 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr VI/49/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Gryfino, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że ze względu na trwający nadal na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz ogłoszonymi zasadami postępowania w reżimie sanitarnym, nabór wniosków na propozycję zadań do realizacji w 2022 roku w ramach budżetu obywatelskiego zostaje zawieszony do odwołania.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński


Aktualne:Nie
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych