ROK 2023

Nr interp. Imię i nazwisko radnego Data złożenia Data przekazania Przedmiot Data odpowiedzi
ROK 2023
662/23 Maciej Puzik 16.01.2023 16.01.2023 Dot. realizowanych inwestycji 07.02.2023
663/23 Magdalena Pieczyńska 26.01.2023 27.01.2023 Dot. zmian w komunikacji autobusowej 13.02.2023
664/23 Magdalena Pieczyńska 26.01.2023 27.01.2023 Dot. nakładów na Górkę Miłości 07.02.2023
665/23 Magdalena Pieczyńska 26.01.2023 27.01.2023 Dot. przynależności Gminy Gryfino do organizacji, stowarzyszeń, związków gmin 20.02.2023
666/23 Magdalena Pieczyńska 26.01.2023 27.01.2023 Dot. zapadniętych grobów na nowych kwartałach cmentarza 13.02.2023
667/23 Rafał Guga 26.01.2023 27.01.2023 Dot. cmentarza komunalnego w Gryfinie 16.02.2023
668/23 Rafał Guga 26.01.2023 27.01.2023 Dot. warsztatów edukacyjno-kulturalnych w Kołobrzegu 27.02.2023
669/23 Rafał Guga 26.01.2023 27.01.2023 Dot. gazety promocyjnej  
670/23 Piotr Romanicz 26.01.2023 27.01.2023 Dot. ograniczenia liczby kursów autobusowych 13.02.2023
671/23 Tomasz Namieciński 01.02.2023 02.02.2023 Dot. odwodnienia drogi gminnej 09.02.2023
672/23 Rafał Guga 02.02.2023 02.02.2023 Dot. oświetlenia na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie 10.02.2023
673/23 Maciej Puzik 10.02.2023 13.02.2023 Dot. planów budowy kanalizacji 08.03.2023
674/23 Rafał Guga 09.02.2023 09.02.2023 Dot. zlikwidowanego połączenia kolejowego 28.02.2023
675/23 Jolanta Witowska 24.02.2023 02.03.2023 Dot. remontu i modernizacji "Pałacyku pod Lwami" 16.03.2023
676/23 Magdalena Pieczyńska 02.03.2023 03.03.2023 Dot. kryzysu transportowego  
677/23 Magdalena Pieczyńska 02.03.2023 03.03.2023 Dot. realizacji uchwały 30.03.2023
678/23 Magdalena Pieczyńska 02.03.2023 03.03.2023 Dot. zapadających się grobów 29.03.2023
679/23 Magdalena Pieczyńska 02.03.2023 03.03.2023 Dot. stanu technicznego ulic  
680/23 Magdalena Pieczyńska 02.03.2023 03.03.2023 Dot. stanu nawierzchni ulicy Czechosłowackiej 16.03.2023
681/23 Piotr Romanicz 02.03.2023 03.03.2023 Dot. koncepcji zagospodarowania terenu 15.03.2023
682/23 Piotr Romanicz 02.03.2023 03.03.2023 Dot. przywrócenia dostępności komunikacji 17.03.2023
683/23 Piotr Romanicz 02.03.2023 03.03.2023 Dot. zakupu biletów kolejowych 17.03.2023
684/23 Robert Jonasik 02.03.2023 03.03.2023 Dot. linii autobusowej 17.03.2023
685/23 Robert Jonasik 02.03.2023 03.03.2023 Dot. inwestycji prowadzonych przez PKP 16.03.2023
686/23 Rafał Guga 02.03.2023 03.03.2023 Dot. stanu nawierzchni 16.03.2023
687/23 Rafał Guga 02.03.2023 03.03.2023 Dot. stanu nawierzchni  
688/23 Magdalena Pieczyńska 13.03.2023 15.03.2023 Dot. działań służb gminnych podczas opadów śniegu 28.03.2023
14.04.2023
689/23  Piotr Romanicz  30.03.2023  31.03.2023 Dot. dotacji dla klubów sportowych 04.05.2023
690/23  Piotr Romanicz  30.03.2023  31.03.2023 Dot. podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Żłobka Miejskiego 11.05.2023
691/23  Piotr Romanicz  30.03.2023  31.03.2023 Dot. gryfińskich obiektów zabytkowych 17.04.2023
692/23  Roman Polański  30.03.2023  31.03.2023 Dot. prac na cmentarzu w Chwarstnicy 14.04.2023
693/23  Wanda Hołub  30.03.2023  31.03.2023 Dot. dostępności prasy katolickiej w Bibliotece Publicznej w Gryfinie 14.04.2023
694/23  Wanda Hołub  30.03.2023  31.03.2023 Dot. toalety publicznej w Gryfinie 18.04.2023
695/23  Wanda Hołub  30.03.2023  31.03.2023 Dot. zagospodarowania terenu w okolicy budynków przy u. Niepodległości i 1 Maja 26.04.2023
696/23  Robert Jonasik  30.03.2023  31.03.2023 Dot. wsparcia działalności WOPR  
697/23  Robert Jonasik  30.03.2023  31.03.2023 Dot. naprawy chodnika i parkingu przy ul. Kościuszki 10.05.2023
698/23  Robert Jonasik  30.03.2023  31.03.2023 Dot. oświetlenia i utwardzenia dróg na wschód od ul. Jana Pawła II 18.04.2023
699/23  Robert Jonasik  30.03.2023  31.03.2023 Dot. dotacji dla klubów sportowych 10.05.2023
700/23  Rafał Guga  30.03.2023  31.03.2023 Dot. stanu nawierzchni ul. Żołnierzy Wyklętych 18.04.2023
701/23  Rafał Guga  30.03.2023  31.03.2023 Dot. gazety promocyjnej 11.04.2023
702/23  Rafał Guga  30.03.2023  31.03.2023 Dot. miejsc parkingowych w okolicy osiedla przy ul. Flisaczej 28.04.2023
703/23  Rafał Guga  30.03.2023  31.03.2023 Dot. lokali mieszkalnych gminy Gryfino 14.04.2023
704/23  Rafał Guga  30.03.2023  31.03.2023 Dot. stanu nawierzchni drogi do Steklinka 17.04.2023
705/23  Magdalena Pieczyńska  30.03.2023  31.03.2023 Dot. zgłoszeń mieszkańców dotyczących przestrzeni publicznej 26.04.2023
706/23  Magdalena Pieczyńska  30.03.2023  31.03.2023 Dot. kryzysu transportowego w gminie Gryfino 12.04.2023
707/23  Magdalena Pieczyńska  30.03.2023  31.03.2023 Dot. stanu technicznego ul. Borówkowej i Malinowej w Żórawkach 14.04.2023
708/23  Magdalena Pieczyńska  30.03.2023  31.03.2023 Dot. stanu technicznego ul. Lema i ul. Herberta w Gryfinie 18.04.2023
709/23 Tomasz Namieciński 12.04.2023 13.04.2023 Dot. ul. Żelisławieckiej w Gardnie. 26.04.2023
710/23 Elżbieta Kasprzyk 27.04.2023 27.04.2023 Dot. stanu technicznego ul. Lipowej w Pniewie 05.05.2023
711/23 Jolanta Witowska 27.04.2023 27.04.2023 Dot. funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi 18.05.2023
712/23 Tomasz Namieciński 27.04.2023 27.04.2023 Dot. korzystania z chodnika i ścieżki rowerowej w Gardnie 10.05.2023
713/23 Tomasz Namieciński 27.04.2023 27.04.2023 Dot. wykonania odpływu z drogi gminnej w Gardnie 18.05.2023
714/23 Jerzy Piasecki 27.04.2023 27.04.2023 Dot. tabliczki z nazwą ulicy w Żabnicy oraz pomocy w rozsypaniu kruszywa na drodze stare Brynki-Raczki 12.05.2023
715/23 Robert Jonasik 27.04.2023 27.04.2023 Dot. nowej siedziby Szkoły Muzycznej w Gryfinie 09.05.2023
716/23 Robert Jonasik 27.04.2023 27.04.2023 Dot. budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Radziszewie 05.05.2023
717/23 Robert Jonasik 27.04.2023 27.04.2023 Dot. rewitalizacji Górki Miłości 05.05.2023
718/23 Robert Jonasik 27.04.2023 27.04.2023 Dot. oświetlenia i utwardzenia dróg na wschód od ul. Jana Pawła II w Gryfinie 09.05.2023
719/23 Rafał Guga 27.04.2023 27.04.2023 Dot. stanu nawierzchni drogi wewnętrznej przy GDK  
720/23 Rafał Guga 27.04.2023 27.04.2023 Dot. miejsc parkingowych w okolicy osiedla przy ul. Flisaczej 28.04.2023
721/23 Rafał Guga 27.04.2023 27.04.2023 Dot. oświetlenia wzdłuż ul. Wojska Polskiego 05.05.2023
722/23 Magdalena Pieczyńska 27.04.2023 27.04.2023 Dot. współpracy z miastami partnerskimi 19.05.2023
723/23 Magdalena Pieczyńska 27.04.2023 27.04.2023 Dot. podwyżek wynagrodzeń

10.05.2023
11.05.2023
15.05.2023

724/23 Magdalena Pieczyńska 27.04.2023 27.04.2023 Dot. zespołu ds. wypracowania koncepcji plaży miejskiej nad jez. Wełtyńskim  
725/23 Piotr Romanicz 27.04.2023 27.04.2023 Dot. składowania gruzu w pobliżu Przedszkola nr 2  
726/23 Tomasz Namieciński 05.05.2023 12.05.2023 Dot. wykonania odpływu i zamontowania kratki ściekowej w studzience kanalizacji  deszczowej 26.05.2023
727/23 Magdalena Pieczyńska 15.05.2023 15.05.2023 Dot. modernizacji przystani kajakowej  
728/23 Magdalena Pieczyńska 15.05.2023 15.05.2023 Dot. skargi kasacyjnej  
729/23 Magdalena Pieczyńska 15.05.2023 15.05.2023 Dot. kosztów organizacji wydarzenia pn. Dni Gryfina 2023 01.06.2023
730/23 Magdalena Pieczyńska 15.05.2023 15.05.2023 Dot. wykluczenia komunikacyjnego mieszkanek i mieszkańców Sołectwa Krzypnica  
731/23 Rafał Guga 17.05.2023 17.05.2023 Dot. wycieku przy oczyszczalni ścieków w Gryfinie 24.05.2023
732/23 Magdalena Pieczyńska 25.05.2023 26.05.2023 Dot. wycinki drzew na terenie miasta i gminy Gryfino  
733/23 Magdalena Pieczyńska 25.05.2023 26.05.2023 Dot. odkomarzania na terenie miasta i gminy Gryfino  
734/23 Piotr Romanicz 25.05.2023 26.05.2023 Dot. dotacji dla klubów sportowych  
735/23 Piotr Romanicz 25.05.2023 26.05.2023 Dot. zagospodarowania terenu przy Pałacyku pod Lwami  
736/23 Piotr Romanicz 25.05.2023 26.05.2023 Dot. kaplicy cmentarnej  
737/23 Jolanta Witowska 25.05.2023 26.05.2023 Dot. uruchomienia fontann miejskich  
738/23 Jolanta Witowska 25.05.2023 26.05.2023 Dot. placów zabaw  
739/23 Jolanta Witowska 25.05.2023 26.05.2023 Dot. aplikacji śmieciowej  
740/23 Robert Jonasik 25.05.2023 26.05.2023 Dot. toalety miejskiej  
741/23 Robert Jonasik 25.05.2023 26.05.2023 Dot. monitoringu miejskiego  
742/23 Rafał Guga 25.05.2023 26.05.2023 Dot. sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3  
743/23 Rafał Guga 25.05.2023 26.05.2023 Dot. rozkładu jazdy pociągów na 2024 rok  
744/23 Rafał Guga 25.05.2023 26.05.2023 Dot. regulaminu wynagradzania nauczycieli  
745/23 Zenon Trzepacz 25.05.2023 26.05.2023 Dot. uszkodzeń dokonywanych przez bobry  
746/23 Magdalena Pieczyńska
Maciej Puzik
29.05.2023 30.05.2023 Dot. wycieku nieczystości z oczyszczalni