Ostatnie zmiany w rozdziałach:

RozdziałData modyfikacjiOsobaOpis zmiany
Nieruchomości2022-12-02 09:12:57Izabela Szczepańskanowa pozycja
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gryfino na lata 2022-20302022-12-01 13:40:18Agnieszka Jewsiejnowa pozycja
Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym2022-12-01 13:35:07Agnieszka Jewsiejnowa pozycja
Zarządzenia dotyczące budżetu2022-12-01 13:23:11Agnieszka Jewsiejmodyfikacja danych
Rok 20222022-12-01 11:01:32Marta Rodzewicznowa pozycja
Decyzje środowiskowe2022-12-01 10:43:50Jacek Czaczyknowa pozyacja
Zamówienia do 130 000 złotych2022-11-30 14:41:13Paulina Zakrzewskanowa pozycja
Strona główna2022-11-30 09:38:02Administratorimport
UMiG - telefony wewnętrzne2022-11-30 09:30:07Administratorzmiana danych
Zapis audio przebiegu sesji2022-11-30 08:11:41Ryszard Stempińskinowa pozycja
Zapis audio przebiegu sesji2022-11-30 08:10:49Ryszard Stempińskinowa pozycja
Kontrole przeprowadzone przez Radę Miejską2022-11-30 08:05:38Edyta Matyszczyknowa pozycja
Zapis wideo przebiegu sesji2022-11-30 07:28:19Ryszard Stempińskinowa pozycja
Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych2022-11-29 15:23:25Anna Bednarskanowa pozycja
Zapisy wideo przebiegu sesji2022-11-29 12:43:32Ryszard Stempińskinowa pozycja
Zapisy audio przebiegu sesji2022-11-29 12:42:00Ryszard Stempińskizmiana danych
DEKLARACJA o wysokości opłaty2022-11-28 12:16:58Iwona Szymańska-Ciepłuchanowa pozycja
Sprawozdania Burmistrza od 29.10.20142022-11-28 10:31:14Alicja Kowalskanowa pozycja
Oferty pracy2022-11-25 14:00:38Beata Ludwiczaknowa pozycja
Protokół z obrad2022-11-25 12:47:23Monika Majewskanowa pozycja
Protokół z obrad2022-11-25 12:46:12Monika Majewskanowa pozycja
Protokół z obrad2022-11-25 12:44:30Monika Majewskanowa pozycja
ROK 20222022-11-25 10:41:37Alicja Kowalskamodyfikacja danych
Rok 2022 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym2022-11-25 10:15:04Anna Bednarskanowa pozycja
REFERAT ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM GMINY (Symbol BZM)2022-11-25 09:27:49Beata Ludwiczaknowa pozycja
Zapis wideo przebiegu sesji2022-11-25 08:07:08Ryszard Stempińskinowa pozycja
Obsługa techniczna2022-11-23 13:44:56Administratorimport
Porządek obrad2022-11-23 12:40:12Edyta Matyszczyknowa pozycja
Porządek obrad2022-11-23 12:37:30Edyta Matyszczyknowa pozycja
Lista obecności2022-11-23 12:34:28Edyta Matyszczyknowa pozycja
Lista obecności2022-11-23 12:33:48Edyta Matyszczyknowa pozycja
Opinie Komisji do projektów uchwał2022-11-23 12:23:58Edyta Matyszczyknowa pozycja
Konsultacje społeczne w sprawie budżetu obywatelskiego w gminie Gryfino.2022-11-22 13:59:50Leszek Ludwiniaknowa pozycja
Konsultacje społeczne dotyczące Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 20232022-11-22 12:56:02Daniel Pietrasnowa pozycja
Materiały na sesję2022-11-22 07:50:43Monika Majewskanowa pozycja
Lista obecności2022-11-21 14:08:56Edyta Matyszczyknowa pozycja
Porządek obrad2022-11-21 14:05:42Edyta Matyszczyknowa pozycja
Lista obecności2022-11-18 12:03:53Edyta Matyszczyknowa pozycja
Porządek obrad2022-11-18 12:02:23Edyta Matyszczyknowa pozycja
Terminarz posiedzeń Komisji Rady2022-11-16 12:17:30Edyta Matyszczyknowa pozycja
Akty prawa miejscowego 2022r.2022-11-16 12:13:52Alicja Kowalskanowa pozycja
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gryfino na lata 2023-20302022-11-15 10:04:19Agnieszka Jewsiejnowa pozycja
Projekt budżetu na 2023 rok2022-11-15 09:34:34Agnieszka Jewsiejnowa pozycja
Porządek obrad2022-11-14 14:45:18Monika Majewskanowa pozycja
Informacje o przydatności wody do spożycia2022-11-14 13:12:14Maja Wójciaknowa pozycja
Lista obecności2022-11-14 10:57:55Edyta Matyszczyknowa pozycja
Porządek obrad2022-11-14 10:55:53Edyta Matyszczyknowa pozycja
Wyniki głosowań2022-11-09 11:03:44Monika Majewskanowa pozycja
Uchwały dotyczące budżetu2022-11-08 10:35:52Agnieszka Jewsiejnowa pozycja
Sesja nr LXII2022-11-08 10:31:26Agnieszka Jewsiejnowa pozycja