ePUAP

 

Adresy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie na platformie ePUAP /UMIGG/skrytka
  /UMIGG/SkrytkaESP 

 Wniosek do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi