Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z VII sesji Rady Miejskiej, z dnia 28.04.2011

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe. 2. przyjęcie protokołu z VI sesji. -

Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 16

Za:

 Ewa De La Torre  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Eugeniusz  Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski
 Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska    

Nie głosowało:

 Rafał  Guga

 Elżbieta  Kasprzyk

 

 

Numer głosowania: 2
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino - DRUK Nr 2/VII
Radni głosowali następująco:  
Za: 4
Przeciw: 9
Wstrzymało się: 6
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Tadeusz Figas  Rafał  Guga  Eugeniusz Robak  Janusz Skrzypiński

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Elżbieta  Kasprzyk  Eugeniusz  Kuduk
 Tomasz Namieciński  Ryszard Radawiec  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Wstrzymało się:

 Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Jacek Kawka  Janina  Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki    

Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino - DRUK Nr 3/VII
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Rafał  Guga
 Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Janusz Skrzypiński
 Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino - DRUK Nr 4/VII
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Rafał  Guga
 Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Janusz Skrzypiński
 Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej nr 164/7, położonej w obrębie ewidencyjnym 5 m. Gryfino - DRUK Nr 5/VII
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Rafał  Guga
 Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Janusz Skrzypiński
 Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości - DRUK Nr 6/VII
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Rafał  Guga
 Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Janusz Skrzypiński
 Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/167/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej radnych Gminy Gryfino - DRUK Nr 7/VII
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Rafał  Guga
 Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Janusz Skrzypiński
 Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino dla przebiegu obwodnicy drogi krajowej nr 31 - DRUK Nr 8/VII
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Rafał  Guga
 Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Janusz Skrzypiński
 Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - DRUK Nr 9/VII
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Rafał  Guga
 Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Janusz Skrzypiński
 Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Wełtyń na lata 2010 - ­ 2017” - z autopoprawkami Burmistrza - DRUK Nr 10/VII
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

 Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki
 Jarosław  Kardasz  Jacek Kawka  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak
 Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre  Elżbieta  Kasprzyk  Eugeniusz  Kuduk