Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
9 czerwca (środa) 2021 r. godz. 800

  1. Sprawy regulaminowe

    1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

  2. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2020 r. wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

  3. Wolne wnioski i informacje.