Lista obecności

Lista  obecności
członków Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniu 9 czerwca 2021 r. godz. 800
w trybie zdalnym

L.p. Nazwisko  i  imię Potwierdzenie  obecności na posiedzeniu
1.    Adamiak Roland obecny
2.    Kozakiewicz Zbigniew obecny
3.    Namieciński Tomasz obecny
4.    Pieczyńska Magdalena obecna
5.    Polański Roman obecny
6.    Urbański Andrzej obecny
7.    Wisińska Małgorzata nieobecna