ROK 2020

Nr interp. Imię i nazwisko radnego Data złożenia Data przekazania Przedmiot Data odpowiedzi

ROK 2020

228/20 Jolanta Witowska 30.01 3.02 Dot. braku możliwości umieszczania nietrzeźwych osób w Izbie Wytrzeźwień 07.02.2020
229/20 Jolanta Witowska 30.01 3.02 Dot. parkowania autobusów przy ul. Nadodrzańskiej 12.02.2020
230/20 Piotr Romanicz 30.01 3.02 Dot. planowanych działań związanych z ul. Łużycką w I kwartale 2020 r. 24.02.2020
231/20 Piotr Romanicz 30.01 3.02 Dot. ograniczenia możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na nabrzeżu 14.02.2020
232/20 Piotr Romanicz 30.01 3.02 Dot. przeglądu oświetlenia w parku 14.02.2020
233/20 Jerzy Piasecki 30.01 3.02 Dot. dostarczenia kruszywa do wyrównania drogi Stare Brynki-Raczki 14.02.2020
234/20 Dot. naprawy dróg w Żabnicy (ul. Polna) i Gryfinie (ul. Rybacka) 14.02.2020
235/20 Dot. nieświecącej lampy przy ul. Rybackiej i Fabrycznej  14.02.2020
236/20 Dot. ułożenia chodnika przy ul. Asnyka 14.02.2020
237/20 Władysław Sobczak 30.01 3.02 Dot. utwardzenia nawierzchni ul. Grunwaldzkiej oraz ul. Polnej 13.02.2020
238/20 Władysław Sobczak 30.01 3.02 Dot. postawienia wiaty przystankowej w Wirowie 14.02.2020
239/20 Robert Jonasik 30.01 3.02 Dot. cyklicznej organizacji na terenie Gryfińskiego Targowiska „Pchlego Targu” 12.02.2020
240/20 Robert Jonasik 30.01 3.02 Dot. realizacji Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 14.02.2020
241/20 Marek Sanecki 30.01 3.02 Dot. czynności podjętych przez CBA w latach 2018-2019, związanych z działaniem urzędników lub władz gminy Gryfino 17.02.2020
242/20 Marek Sanecki 30.01 3.02 Dot. remontu ul. Łużyckiej 17.02.2020
243/20 Marek Sanecki 30.01 3.02 Dot. programu „Małych Grantów” 14.02.2020
244/20 Elżbieta Kasprzyk 30.01 3.02 Dot. naprawy wiat przystankowych na terenach wiejskich 14.02.2020
245/20 Elżbieta Kasprzyk 30.01 3.02 Dot. uporządkowania działki gminnej przy boisku sportowym w Bartkowie

13.02.2020

246/20 Elżbieta Kasprzyk 30.01 3.02 Dot. stanu drogi w miejscowości Wirówek 13.02.2020
247/20 Rafał Guga 30.01 3.02 Dot. doniesień medialnych na temat aktywności CBA w gminie Gryfino 17.02.2020
248/20 Rafał Guga 30.01 3.02 Dot. zapytania dziennikarskiego w sprawie hipotez na temat terenu sanatorium w Nowym Czarnowie 13.02.2020
249/20 Rafał Guga 30.01 3.02 Dot. ustawowych zmian dotyczących dowozu uczniów do szkół 17.02.2020
250/20 Rafał Guga 17.02 17.02 Dot. stawek opłaty za roznoszenie decyzji podatkowych 26.02.2020
251/20 Małgorzata Wisińska 18.0 18.02 Dot. zapytania o wysokość planowanych podwyżek za czynsz w mieszkaniach komunalnych w 2020 r. 09.03.2020
252/20 Piotr Romanicz 27.02 27.02 Dot. cen biletów kolejowych spółki Polregio dla mieszkańców Czapino 16.03.2020
253/20 Piotr Romanicz 27.02 27.02 Dot. kursów pociągów Polregio 16.03.2020
254/20 Piotr Romanicz 27.02 27.02 Dot. kosztu najmu od banku pomieszczeń przy ul. Parkowej 10.03.2020
255/20 Piotr Zwoliński 27.02 27.02 Dot. kolejnego etapu remontu ul. Iwaszkiewicza 03.04.2020
256/20 Piotr Zwoliński 27.02 27.02 Dot. stanu nawierzchni ul. Reymonta 03.04.2020
257/20 Robert Jonasik 27.02 27.02 Dot. zamówienia odbioru odpadów komunalnych od nieruchomości 16.03.2020
258/20 Elżbieta Kasprzyk 27.02 27.02 Dot. stanu drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 121 do miejscowości Steklinko 03.04.2020
259/20 Marek Sanecki 27.02 27.02 Dot. budynku i terenu po byłej komendzie policji powiatowej 09.03.2020
260/20 Marek Sanecki 27.02 27.02 Dot. remontu ul. Łużyckiej 03.04.2020
261/20 Marek Sanecki 27.02 27.02 Dot. kosztów na dopłaty do kształcenia w LO oraz kosztów utrzymania hali widowiskowo-sportowej 03.04.2020
262/20 Marek Sanecki 27.02 27.02 Dot. terminu oddania hali widowiskowo-sportowej 03.04.2020
263/20 Rafał Guga 27.02 27.02 Dot. odpowiedzi na zapytanie z XVIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie potencjalnej aktywności Centralnego Biura Śledczego w gminie Gryfino 13.03.2020
264/20 Rafał Guga 27.02 27.02 Dot. przeprowadzenia akcji informacyjnej dotyczącej zagrożenia epidemiologicznego 06.04.2020
265/20 Rafał Guga 27.02 27.02 Dot. badań boisk ze sztuczną nawierzchnią na terenie gminy 13.03.2020
266/20 Małgorzata Wisińska 02.03 02.03 Dot. planów gminy i jednostki gminnej GDK w sprawie przyszłości świetlicy wiejskiej w Krzypnicy 26.03.2020
267/20 Małgorzata Wisińska 02.03 02.03 Dot. powołania przez gminę Gryfino nowego referatu promocji 13.03.2020
268/20 Małgorzata Wisińska 02.03 02.03 Dot. funkcjonowanie Dziennego Domu Senior Plus 03.04.2020
269/20 Małgorzata Wisińska 23.03 23.03 Dot. lokalu, w którym mogłyby przebywać osoby bezdomne w okresie pandemii koronawirusa 15.04.2020
270/20 Małgorzata Wisińska 23.03 23.03 Dot. sposobu naliczania opłat za pobyt/nieobecność dziecka w żłobku 10.04.2020
271/20 Małgorzata Wisińska 23.03 23.03 Dot. pakietu pomocy dla lokalnych przedsiębiorców w zakresie ulg i zwolnień z podatków 26.03.2020
272/20 Magdalena Pieczyńska 23.03 24.03 Dot. funkcjonowania w czasie epidemii placów zabaw, wszelkich obiektów sportowo - rereacyjnych 06.04.2020
273/20 Magdalena Pieczyńska 23.03 24.03 Do. pomocy dla lokalnych przedsiębiorców w związku z zawieszeniem działalności. 26.03.2020
274/20 Magdalena Pieczyńska 23.03 24.03 Dot. wdrożonych i planowanych działań przez Gminę Gryfino w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 15.04.2020
275/20 Magdalena Pieczyńska 30.03 30.03 Dot. wypracowania lokalnego pakietu pomocy 03.04.2020
276/20 Magdalena Pieczyńska 30.03 30.03 Dot. organizacji wyborów Prezydenta RP w gminie Gryfino 07.04.2020
277/20 Magdalena Pieczyńska 30.03 30.03 Dot. stanu nawierzchni ul. Czechosłowackiej w Gryfinie 10.04.2020
278/20 Rafał Guga 30.03 30.03 Dot. planu oszczędności w gminnych placówkach 08.04.2020
279/20 Rafał Guga 30.03 30.03 Dot. Opłaty za żłobek w okresie zamknięcia placówki spowodowanej epidemią koronawirusem 10.04.2020
280/20 Małgorzata Wisińska 31.03 31.03 Dot. złożonej interpelacji nr 271/20 03.04.2020
281/20 Magdalena Pieczyńska 06.04 06.04 Dot. zakupu maseczek ochronnych 17.04.2020
282/20 Jolanta Witowska 08.04 08.04 Dot. prac Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 30.07.2020
283/20 Rafał Guga 08.04 08.04 Dot. sytuacji w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Gryfinie 15.04.2020
284/20 Jolanta Witowska 10.04 10.04 Dot. informacji o sytuacji osób bezdomnych 15.07.2020
285/20 Rafał Guga 24.04 24.04 Dot. sytuacji w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Gryfinie 05.05.2020
286/20 Jolanta Witowska 24.04 24.04 Dot. przekazania spisów wyborców Poczcie Polskiej S.A. 08.05.2020
287/20 Tomasz Namieciński 28.04 28.04 Dot. postawienia koszy ulicznych 07.05.2020
288/20 Tomasz Namieciński 28.04 28.04 Dot. postawienia koszy ulicznych 05.05.2020
289/20 Robert Jonasik 18.05 22.05 Dot. prac przeładunkowych na terenie rozbudowy cmentarza komunalnego w Gryfinie 08.06.2020
290/20 Robert Jonasik 18.05 22.05 Dot. wycięcia drzew podczas budowy zintegrowanego centrum przesiadkowego w Gryfinie 08.06.2020
291/20 Robert Jonasik 18.05 22.05 Dot. wstrzymania przebudowy peronu przylegającego do ulicy Kolejowej, na budowie zintegrowanego centrum przesiadkowego w Gryfinie 27.05.2020
292/20 Piotr Romanicz 28.05 29.05 Dot. ul. Nadodrzańskiej 22.06.2020
293/20 Piotr Romanicz 28.05 29.05 Dot. placu dawnego boiska między ul. Kościuszki a ul. 1 Maja 22.06.2020
294/20 Piotr Romanicz 28.05 29.05 Dot. pociągów Polregio 10.06.2020
295/20 Robert Jonasik 28.05 29.05 Dot. przyznania premii pieniężnej pracownikom PUK w Gryfinie 05.06.2020
296/20 Rafa Guga 28.05 29.05 Dot. wynajmowanych przez gminę pomieszczeń 15.06.2020
297/20 Rafa Guga 28.05 29.05 Dot. przygotowania placówek oświatowych do "odmrożenia" po pandemii i przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych 18.06.2020
298/20 Jolanta Witowska 18.06 18.06 Dot. prac Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 30.07.2020
299/20 Piotr Zwoliński 22.06 22.06 Dot. remontu chodników ul. Okrężnej i ul. Prusa w Gryfinie 09.07.2020
300/20 Tomasz Namieciński 23.06 23.06 Dot. terminu ogłoszenia konkursu na utrzymanie obiektów sportowych 29.06.2020
301/20 Tomasz Namieciński 23.06 23.06 Dot. utrzymania porządku w miejscowości Gardno 15.07.2020
302/20 Jerzy Piasecki 25.06 29.06 Dot. wyrównania nawierzchni drogi Stare Brynki-Raczki 07.07.2020
303/20 Jerzy Piasecki 25.06 29.06 Dot. wyrównania nawierzchni drogi ul. Rybackiej w Gryfinie 07.07.2020
304/20 Jerzy Piasecki 25.06 29.06 Dot. zamontowania oprawy świetlnej na słupie 07.07.2020
305/20 Piotr Romanicz 25.06 29.06 Dot. zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z północnej części nabrzeża 07.07.2020
306/20 Piotr Romanicz 25.06 29.06 Dot. parkingu dla autobusów przy ul.Nadodrzańskiej 13.07.2020
307/20 Piotr Romanicz 25.06 29.06 Dot. działań w sprawie monitoringu i remontu alejek na cmentarzu komunalnym w Gryfinie 07.07.2020
308/20 Piotr Romanicz 25.06 29.06 Dot. realizacji przez stowarzyszenia zadań objętych umowami o dofinansowanie 13.07.2020
309/20 Piotr Romanicz 25.06 29.06 Dot. kąpieliska w Steklnie 08.07.2020
310/20 Piotr Romanicz 25.06 29.06 Dot. stanowiska głównego specjalisty w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych  30.07.2020
311/20 Małgorzata Wisińska 25.06 29.06 Dot. stanu dworca autobusowego 08.07.2020
312/20 Małgorzata Wisińska 25.06 29.06 Dot. rozkładów jazdy na przystankach wiejskich 13.07.2020
313/20 Jolanta Witowska 25.06 29.06 Dot. braku odpowiedzi na interpelację w sprawie sytuacji osób bezdomnych w okresie pandemii 15.07.2020
314/20 Robert Jonasik 25.06 29.06 Dot. postępów w realizacji postulatów radnych PiS ujętych w budżecie gminy Gryfino 07.07.2020
315/20 Robert Jonasik 25.06 29.06 Dot. zagrożenia zdrowia dzieci podczas korzystania z boiska ze sztuczną nawierzchnią przy SP3 07.07.2020
316/20 Elżbieta Kasprzyk 25.06 29.06 Dot. budowy świetlicy w Steklnie 10.07.2020
317/20 Elżbieta Kasprzyk 25.06 29.06 Dot. stanu drogi do miejscowości Śremsko 07.07.2020
318/20 Elżbieta Kasprzyk 25.06 29.06 Dot. remontu przystanku autobusowego w Steklnie 07.07.2020
319/20 Rafał Guga 25.06 29.06 Dot. zabezpieczenia terenu budowy hali sportowej w Gryfinie 08.07.2020
320/20 Rafał Guga 25.06 29.06 Dot. remontu ulicy 1 Maja w Gryfinie 08.07.2020
321/20 Rafał Guga 25.06 29.06 Dot. wniosku Szpitala Powiatowego w Gryfinie 15.07.2020
322/20 Jerzy Piasecki 28.07 29.07 Dot. usunięcia słupa energetycznego (Czepino, ul. Gryfińska 51) 07.08.2020
323/20 Magdalena Pieczyńska 25.08   Dot. organizacji roku szkolnego w czasie pandemii covid-19 11.09.2020
324/20 Magdalena Pieczyńska
Maciej Puzik
25.08   Dot. organizacji pracy przedszkoli na terenie Gminy Gryfino i uczęszczania do nich dzieci 11.09.2020
325/20 Jolanta Witowska 27.08 31.08 Dot. działania tablicy elektronicznej na ścianie kamienicy przy ul B. Chrobrego. 22.092020
326/20 Maciej Puzik 27.08 31.08 Dot. montażu tablicy informującej o jakości powietrza  
327/20 Maciej Puzik 27.08 31.08 Dot. regulaminu targowiska miejskiego 14.09.2020
328/20 Maciej Puzik 27.08 31.08 Dot. przebiegu kampanii wyborczej na terenie gminy 14.09.2020
329/20 Piotr Zwoliński 27.08 31.08 Dot. wymiany tabliczek z nazwami ulic 22.092020
330/20 Piotr Zwoliński 27.08 31.08 Dot. interpelacji do Starosty Gryfińskiego  
331/20 Robert Jonasik 27.08 31.08 Dot. prowadzenia LO w Gryfinie 15.09.2020
332/20 Robert Jonasik 27.08 31.08 Dot. stanowiska ogrodnika miejskiego 10.09.2020
333/20 Elżbieta Kasprzyk 27.08 31.08 Dot. budowy świetlicy w miejscowości Steklno 22.092020
334/20 Elżbieta Kasprzyk 27.08 31.08 Dot. stanu drogi w miejscowości Śremsko 25.09.2020
335/20 Rafał Guga 27.08 31.08 Dot. przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 11.09.2020
336/20 Rafał Guga 27.08 31.08 Dot. działania CW Laguna 16.07.2021
337/20 Rafał Guga 27.08 31.08 Dot. centrum przesiadkowego w Gryfinie 19.11.2020
338/20 Wanda Hołub 27.08 31.08 Dot. zmian w zakresie handlu alkoholem 07.09.2020
339/20 Wanda Hołub 27.08 31.08 Dot. działalności PUK 04.09.2020
340/20 Zenon Trzepacz 04.09 04.09 Dot. sprzeciwu na uruchomienie Zakładu przetwarzania odpadów kabli w Daleszewie  
341/20 Zenon Trzepacz 04.09 04.09 Dot. przeglądu drzewostanu w Radziszewie i Łubnicy 14.09.2020
342/20 Zenon Trzepacz 04.09 04.09 Dot. propozycji wybudowania przystanku kolejowego w Łubnicy 22.092020
343/20 Magdalena Pieczyńska 16.09 16.09 Dot. wznowienia dyżurów Burmistrza w ramach spotkań z mieszkańcami 23.09.2020
344/20 Magdalena Pieczyńska 16.09 16.09 Dot. propozycji wybudowania przystanków kolejowych w ramach Programu #200Przystanków 25.09.2020
345/20 Magdalena Pieczyńska 16.09 16.09 Dot. przygotowania Raportu o stanie gminy za 2019 r. 01.10.2020
346/20 Magdalena Pieczyńska 16.09 16.09 Dot. Gryfińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 r. 29.09.2020
347/20 Magdalena Pieczyńska
Maciej Puzik
22.09 22.09 Dot. harmonogramu zajęć w Szkole Muzycznej I Stopnia w Gryfinie 26.10.2020
348/20 Piotr Romanicz 25.09 25.09 Dot. funkcjonowania Szkoły Muzycznej w Gryfinie 04.11.2020
349/20 Piotr Romanicz 25.09 25.09 Dot. siedziby UMiG w hali sportowej 15.10.2020
350/20 Piotr Romanicz 25.09 25.09 Dot. korzystania z hali sportowej 22.10.2020
351/20 Piotr Romanicz 25.09 25.09 Dot. rozliczenia z wykonawcą hali sportowej 27.10.2020
352/20 Piotr Romanicz 25.09 25.09 Dot. wymiany chodnika w ciągu łączącym ulicę Niepodległości z ulicą Parkową 20.10.2020
353/20 Piotr Romanicz 25.09 25.09 Dot. zabezpieczenia masztu na dachu budynku byłej komendy policji 22.10.2020
354/20 Piotr Romanicz 25.09 25.09 Dot. montażu progu zwalniającego na ul. Nadoorzańskiej 20.10.2020
355/20 Robert Jonasik 25.09 25.09 Dot. montażu piłkochwytów na boisku w Pniewie 07.10.2020
356/20 Robert Jonasik 25.09 25.09 Dot. stanowiska ogrodnika miejskiego 08.10.2020
357/20 Robert Jonasik 25.09 25.09 Dot. bezpiecznej drogi do szkoły w Radziszewie 27.10.2020
358/20 Robert Jonasik 25.09 25.09 Dot. poprowadzenia drogi przez działki nr 458 i 459 obręb 4 m. Gryfino bez zgody właściciela 20.10.2020
359/20 Małgorzata Wisińska 25.09 25.09 Dot. naprawy dogi serwisowej wzdłuż drogi S3 między Sobieradzem a Sobiemyślem 01.10.2020
360/20 Jerzy Piasecki 25.09 25.09 Dot. montażu oprawy świetlnej w Żabnicy 20.10.2020
361/20 Elżbieta Kasprzyk 25.09 25.09 Dot. remontu przystanku autobusowego w Steklnie 28.10.2020
362/20 Rafał Guga 25.09 25.09 Dot. siedziby UMiG 15.10.2020
363/20 Rafał Guga 25.09 25.09 Dot. odpłatności za wynajem hali sportowej 29.10.2020
364/20 Rafał Guga 25.09 25.09 Dot. administrowania halą sportową w Gryfinie 19.11.2020
365/20 Jerzy Piasecki 28.09 28.09 Dot. rozebranej kotłowni w Starych Brynkach 22.10.2020
366/20 Magdalena Pieczyńska 20.10 20.10 Dot. modernizacji przystani kajakowej 02.12.2020
367/20 Magdalena Pieczyńska 20.10 20.10 Dot. planowanych działań Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 17.12.2020
368/20 Magdalena Pieczyńska 20.10 20.10 Dot. kolportowanej publikacji Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie "INFO" 26.10.2020
369/20 Piotr Zwoliński 26.10 27.10 Dot. kwestii bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Jana Pawła II 19.11.2020
370/20 Rafał Guga 02.11 02.11 Dot. organizacji pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie i w jednostkach organizacyjnych gminy 16.11.2020
371/20 Magdalena Pieczyńska 03.11 03.11 Dot. wysokości poniesionych wydatków w związku z przygotowaniami do Dnia Wszystkich Świętych 17.11.2020
372/20 Rafał Guga 05.11 05.11 Dot. Centrum Wodnego "Laguna" w Gryfinie 17.12.2020
373/20 Rafał Guga 05.11 05.11 Dot. działań minimalizujących zagrożenia spowodowane pandemią w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie 19.11.2020
374/20 Rafał Guga 05.11 05.11 Dot. wznowionej akcji pomagania pn. "Dzień dobry. Pomagam"  
375/20 Rafał Guga 05.11 05.11 Dot. hali sportowej 19.11.2020
376/20 Tomasz Namieciński 05.11 05.11 Dot. naprawy dwóch punktów świetlnych przy ul. Ogrodowej w Gardnie 19.11.2020
377/20 Małgorzata Wisińska 10.11 10.11. Dot. przedstawienia przybliżonej kalkulacji kosztów i ewentualnych zysków z tytułu opłat za odbiór odpadów 19.11.2020
378/20 Jerzy Piasecki 16.11 16.11 Dot. wniosku mieszkańców Sołectwa Stare Brynki o wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 08.12.2020
379/20 Zenon Trzepacz 18.11 18.11 Dot. zminimalizowania hałasu powodowanego przez pociągi towarowe na dworcu w Daleszewie 03.12.2020
14.12.2020
380/20 Małgorzata Wisińska 23.11 23.11 Dot. wyboru i uzasadnienia wyboru metody opłat za odpady  
381/20 Rafał Guga 26.11 26.11 Dot. remontu kompleksu kortów tenisowych na obiektach sportowych w Gryfinie 15.12.2020
382/20 Rafał Guga 26.11 26.11 Dot. wznowionej akcji pomagania pn. "Dzień dobry. Pomagam" 21.01.2020
383/20 Rafał Guga 26.11 26.11 Dot. Centrum Wodnego :Laguna" w Gryfinie  
384/20 Rafał Guga 26.11 26.11 Dot. osób sprawujących wyższe funkcje w gminie Gryfino 10.12.2020
385/20 Rafał Guga 26.11 26.11 Dot. Centrum Wodnego :Laguna" w Gryfinie 17.12.2020
386/20 Rafał Guga 26.11 26.11 Dot. pomnika "Niedźwiedzia Wojtka" 09.12.2020
387/20 Rafał Guga 26.11 26.11 Dot. działań minimalizujących zagrożenia spowodowane pandemią koronawirusa w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie 10.12.2020
388/20 Rafał Guga 26.11 26.11 Dot. hali sportowej 16.07.2021
389/20 Robert Jonasik 10.12 10.12 Dot.  stawek za udostępnienie torów wodnych w Centrum Wodnym Laguna. 22.12.2020
390/20 Robert Jonasik 17.12 17.12 Dot. projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospod. przestrz. miasta i gminy Gryfino 05.01.2021
391/20 Jerzy Piasecki 17.12 17.12 Dot. drogi gminnej w Starych Brynkach 04.01.2021
392/20 Jerzy Piasecki 17.12 17.12 Dot. utworzenia kopalni żwiru i piasku w Starych Brynkach 05.01.2021
393/20 Rafał Guga 17.12 17.12 Dot. metody naliczania opłat za odpady komunalne  
394/20 Rafał Guga 30.12 30.12 Dot. sklepiku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Gryfinie 19.01.2021