Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XXI nadzwyczajnej  sesji Rady Miejskiej, z  dnia 16.05.2012

 

Numer głosowania: 1
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/185/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego dotyczącego lokalizacji elektrowni jądrowej wraz z wszelką inną infrastrukturą związaną z przemysłem jądrowym. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 7
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre  Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Ryszard Radawiec  Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski
 Zenon Trzepacz      

Wstrzymało się:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach  Jarosław  Kardasz
 Jerzy Piasecki  Eugeniusz Robak  Jolanta Witowska  

Numer głosowania: 2
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw referendum lokalnego wyznaczonego na dzień 10 czerwca 2012 r. dotyczącego lokalizacji elektrowni jądrowej wraz z wszelką inną infrastrukturą związaną z przemysłem jądrowym. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre  Kazimierz  Fischbach  Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki
 Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski
 Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska    

Wstrzymało się:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas