Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XXI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 16 maja 2012 r. o godz. 1400

I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/185/12 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego dotyczącego lokalizacji elektrowni jądrowej wraz z wszelką inną infrastrukturą związaną z przemysłem jądrowym.

III. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw referendum lokalnego wyznaczonego na dzień 10 czerwca 2012 r. dotyczącego lokalizacji elektrowni jądrowej wraz z wszelką inną infrastrukturą związaną z przemysłem jądrowym.

IV. Wolne wnioski i informacje.