Lista obecności

Lista obecności
członków Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej,

na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia  2012 r.

 

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1.  De La Torre Ewa obecna obecna
2.  Kardasz Jarosław obecny obecny
3.  Kasprzyk Elżbieta obecna obecna
4.  Namieciński Tomasz nieobecny nieobecny
5.  Nikitiński Paweł obecny obecny
6.  Piasecki Jerzy obecny obecny
7.  Suchomski Marek obecny obecny