Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 2 kwietnia 2012 r. o godz. 1430

I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Rady.

III. Wolne wnioski i informacje.