Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XVIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 22.03.2012

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe. 2. przyjęcie protokołów: z XVI i XVII sesji. 

Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Jacek Kawka
 Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Numer głosowania: 2
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej - DRUK Nr 5/XVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  Jolanta Witowska

Nie głosowało:

 Zenon Trzepacz

     

Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Pniewo. - DRUK Nr 6/XVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. - DRUK Nr 7/XVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  Jolanta Witowska

Nie głosowało:

 Zenon Trzepacz

     

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Gardno ­ rejon ul. Słonecznej. - DRUK Nr 8/XVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak
 Mieczysław Sawaryn  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Nie głosowało:

 Janusz Skrzypiński

     

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w przebudowie zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120. - DRUK Nr 9/XVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach  Rafał  Guga
 Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz  Janina  Nikitińska  Eugeniusz Robak  

Wstrzymało się:

 Ryszard Radawiec

     

Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. - DRUK Nr 10/XVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 10
Przeciw: 9
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach  Rafał  Guga
 Jarosław  Kardasz  Jacek Kawka  Jerzy Piasecki  Eugeniusz Robak
 Marek  Suchomski  Jolanta Witowska    

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Krzysztof  Hładki  Elżbieta  Kasprzyk  Eugeniusz  Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński  Ryszard Radawiec
 Mieczysław Sawaryn      

Nie głosowało:

 Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz    

Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2012 roku”. - DRUK Nr 11/XVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak
 Mieczysław Sawaryn  Marek  Suchomski  Jolanta Witowska  

Nie głosowało:

 Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz    

Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji lokalnej. - przegłosowanie wniosku Komisji Budżetu
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 2
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk
 Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn
 Marek  Suchomski  Jolanta Witowska    

Wstrzymało się:

 Jacek Kawka

     

Nie głosowało:

 Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz    

Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji lokalnej. - z przyjętym wnioskiem Komisji Budżetu - DRUK Nr 12/XVIII

Radni głosowali następująco:  
Za: 9
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 9
Nie głosowało: 2
Obecni: 21

Za:

 Krzysztof  Hładki  Eugeniusz  Kuduk  Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn  Marek  Suchomski
 Jolanta Witowska      

Przeciw:

 Rafał  Guga

     

Wstrzymało się:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Tomasz Namieciński
 Jerzy Piasecki      

Nie głosowało:

 Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz    

Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia gminy. - autopoprawka Burmistrza
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 6
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach  Rafał  Guga
 Jarosław  Kardasz  Jacek Kawka  Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Marek  Suchomski
 Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska    

Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre  Krzysztof  Hładki  Elżbieta  Kasprzyk  Eugeniusz  Kuduk
 Tomasz Namieciński  Mieczysław Sawaryn    

Nie głosowało:

 Janusz Skrzypiński

     

Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia gminy. - z autopoprawką Burmistrza  - DRUK Nr 13/XVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach  Rafał  Guga
 Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Jacek Kawka  Janina  Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak
 Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Przeciw:

 Mieczysław Sawaryn

     

Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre  Elżbieta  Kasprzyk  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński

Nie głosowało:

 Janusz Skrzypiński

     

Numer głosowania: 13
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2013 środków funduszu sołeckiego. - przegłosowanie wniosku Komisji Budżetu
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 2
Obecni: 21

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach  Krzysztof  Hładki
 Elżbieta  Kasprzyk  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn
 Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Wstrzymało się:

 Magdalena Chmura-Nycz  Rafał  Guga  Jacek Kawka  Janina  Nikitińska

Nie głosowało:

 Jarosław  Kardasz  Janusz Skrzypiński    

Numer głosowania: 14
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2013 środków funduszu sołeckiego. - z wnioskiem Komisji Budżetu - DRUK Nr 14/XVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn
 Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Nie głosowało:

 Jarosław  Kardasz  Janusz Skrzypiński    

Numer głosowania: 15
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/144/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 r. - DRUK Nr 15/XVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach
 Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn
 Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Nie głosowało:

 Jarosław  Kardasz  Janusz Skrzypiński    

Numer głosowania: 16
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok. - DRUK Nr 16/XVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 7
Nie głosowało: 2
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach  Rafał  Guga
 Jacek Kawka  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak
 Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Przeciw:

 Mieczysław Sawaryn

     

Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre  Krzysztof  Hładki  Elżbieta  Kasprzyk  Eugeniusz  Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński  

Nie głosowało:

 Jarosław  Kardasz  Janusz Skrzypiński    

Numer głosowania: 17
Przegłosowanie zmiany porządku obrad
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 2
Obecni: 21

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach  Krzysztof  Hładki
 Elżbieta  Kasprzyk  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak
 Mieczysław Sawaryn  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Przeciw:

 Rafał  Guga

     

Wstrzymało się:

 Magdalena Chmura-Nycz  Jacek Kawka    

Nie głosowało:

 Jarosław  Kardasz  Janusz Skrzypiński    

Numer głosowania: 18
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Warszawie o przyznanie miejsca na cyfrowym multipleksie telewizji naziemnej Fundacji LUX VERITATIS. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 21

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach  Krzysztof  Hładki
 Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński
 Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec
 Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn  Marek  Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz  Rafał  Guga    

Nie głosowało:

 Jarosław  Kardasz  Janusz Skrzypiński