Lista obecności

Lista obecności
członków Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2011 r.

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1. Chmura- Nycz Magdalena obecna obecna
2. De La Torre Ewa obecna obecna
3. Figas Tadeusz nieobecny nieobecny
4. Kasprzyk Elżbieta obecna obecna
5. Namieciński Tomasz obecny obecny
6. Nikitińska Janina obecna obecna
7. Trzepacz Zenon obecny obecny