Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 16 lutego 2012 r. o godz. 1100

I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów, parlamentarzystów i samorządowców województwa zachodniopomorskiego w związku z brakiem planów inwestycyjnych Polskiej Grupy Energetycznej S.A. dotyczących Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie.

III. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu do Ministra Sprawiedliwości dotyczącego utrzymania rangi Sądu Rejonowego w Gryfinie.

IV. Wolne wnioski i informacje.