Plan pracy na 2012 r.

Załącznik nr 3 do
UCHWAŁY NR XV/137/11
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 grudnia 2011 r.

 

PLAN PRACY
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
Rady Miejskiej w Gryfinie na 2011 rok

Styczeń

 1. Zapoznanie się z planami ferii zimowych w jednostkach prowadzących działalność kulturalną (Biblioteka, GDK, świetlice wiejskie). Komisja wyjazdowa.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2011
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Luty

 1. Zapoznanie się ze sprawozdaniami z przeprowadzonych ferii w jednostkach prowadzących działalność kulturalną.
 2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Biblioteki Publicznej i Gryfińskiego Domu Kultury w Gryfinie za rok 2011.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Marzec

 1. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011 r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Kwiecień

 1. Sprawozdanie z działalności organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy.
 2. Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Maj

 1. Komisja wyjazdowa. Zapoznanie się z warunkami lokalowymi, działalnością i ewentualnymi potrzebami Biblioteki Publicznej i Gryfińskiego Domu Kultury.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Czerwiec

 1. Spotkanie z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Lipiec

 1. Przerwa wakacyjna.

Sierpień

 1. Komisja wyjazdowa. Przygotowanie wybranych placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2012-2013.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Wrzesień

 1. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Październik

 1. Komisja wyjazdowa. Zapoznanie się z działalnością wybranych świetlic wiejskich.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwal Rady Miejskiej.

Listopad

 1. Informacja dotycząca osiągnięć sportowych wybranych klubów sportowych za rok 2012.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Grudzień

 1. Przygotowanie planu pracy na 2013r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

 

Przewodnicząca Komisji

Janina Nikitińska