Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 29 grudnia 2011 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe.

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z XIII sesji.

II. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

III. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok – DRUK  Nr 1/XV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IV. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata 2011-2025 – DRUK Nr 2/XV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

V. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2012 – DRUK Nr 3/XV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2012-2025 – DRUK Nr 4/XV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej  w Gryfinie na rok 2012 – DRUK Nr 5/XV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2012 rok – DRUK Nr 6/XV

 1. dyskusja,
 2. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Brynki – DRUK Nr 7/XV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębach ewidencyjnych nr 2 i 3 miasta Gryfino – DRUK Nr 8/XV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – DRUK Nr 9/XV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał dotyczących ustalenia stawki czynszu za dzierżawę gruntu i powierzchni reklamowych oraz stawki czynszu najmu za lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy Gryfino – DRUK Nr 10/XV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji  i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino – DRUK Nr 11/XV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/120/11 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości – DRUK Nr 12/XV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Czepino i  Daleszewo – DRUK Nr 13/XV

1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

XVI. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach: Żórawie, Żórawki, Pniewo, Bartkowo gminy Gryfino – DRUK Nr 14/XV

1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

XVII. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

XVIII. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

XIX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. XVIII.

XX. Wolne wnioski i zakończenie sesji.