Zestawienie MPZP

Lp Numer uchwały Publikacja
1. UCHWAŁA NR XXXIII/365/97 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 6 czerwca 1997 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego terenów położonych nad jeziorem Steklno, wieś Steklno, gmina Gryfino oraz zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino  
2. UCHWAŁA NR XL/456/98 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 12 lutego 1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - rejon ul. Czechosłowackiej  
3. UCHWAŁA NR XLI/476/98 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 marca 1998 r. w sprawie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - rejon ul. Reymonta  
 4. UCHWAŁA NR VI/60/99 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - rejon Pniewo, Żórawki, Żórawie, Nowe Czarnowo. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 31 marca 1999 r. Nr 7 poz. 73.
5. UCHWAŁA NR VI/61/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - rejon ul Fabrycznej Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 19 marca 1999 r. Nr 6 poz. 59.
6. UCHWAŁA NR XI/138/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 września 1999 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino - miejscowość Czepino (dz. nr 447/1) Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 14 października 1999 r. Nr 39 poz. 640
7. UCHWAŁA NR XI/139/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 września 1999 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino - miejscowość Wirów (dz. nr 38/3, 38/4, 38/5, 38/6 i 38/7) Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 14 października 1999 r. Nr 39 poz. 641
8. UCHWAŁA NR XX/263/2000 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - rejon ul. SŁONECZNEJ Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 31 lipca  2000 r. Nr 26 poz. 314
9. UCHWAŁA NR XX/264/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino - miejscowość Nowe Czarnowo - Kolonia Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 31 lipca  2000 r. Nr 26 poz. 315
10. UCHWAŁA NR XX/265/2000 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - rejon ul. ARTYLERYJSKIEJ Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 4 sierpnia  2000 r. Nr 27 poz. 327
11. UCHWAŁA Nr XX/266/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie uchwalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - rejon wsi Krajnik, Krzypnica, Nowe Czarnowo Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 5 września  2000 r. Nr 29 poz. 355
12. UCHWAŁA NR XXII/291/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 września 2000 r. w sprawie uchwalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino – ul. Łączna (dz. nr 137, 138, 139, 140, 141/1 i 141/2 oraz część dz. nr 123 i 142) Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 26 października 2000 r. Nr 34 poz. 443
13.  UCHWAŁA NR XXII/292/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 września 2000 r. w sprawie uchwalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino – miejscowość Daleszewo (dz. nr 152/1, 153/1, 153/2, 153/8, 153/9, 153/10, 153/11, 153/12, 153/13 i 153/14) Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 26 października 2000 r. Nr 34 poz. 444
14. UCHWAŁA NR XXII/293/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 września 2000 r. w sprawie uchwalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino – miejscowość Radziszewo (dz. nr 139 i 143) Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 26 października 2000 r. Nr 34 poz. 445
15. UCHWAŁA NR XXII/294/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 września 2000 r. w sprawie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino dla części terenu w obrębie Wełtyń II Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 26 października 2000 r. Nr 34 poz. 446
16. UCHWAŁA NR XXXVI/491/01 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - rejon Starego Miasta 1 Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 24 grudnia 2001 r. Nr 55 poz. 1639
17. UCHWAŁA NR XXXVI/492/01 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - rejon Starego Miasta 2 Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 24 grudnia 2001 r. Nr 55 poz. 1640
18. UCHWAŁA NR XXXVII/507/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino na obszarze położonym w rejonie miejscowości Stare Brynki i obejmującym działki nr 214 i 215 w obr. Czepino oraz część dróg (nr 245 obr. Czepino i nr 5 obr. Stare Brynki) Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 31 grudnia 2001 r. Nr 57 poz. 1687
19. UCHWAŁA NR XXXVII/508/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany planu gminy Gryfino na obszarze położonym w miejscowości Wirów i obejmującym działki nr 49/2, 49/3, 217/1, 217/2 i 217/3 oraz część drogi (działki nr 46) Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 31 grudnia 2001 r. Nr 57 poz. 1688
20. UCHWAŁA Nr XLI/537/2002 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – obręb miejscowości Żabnica Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 30 kwietnia 2002 r. Nr 24 poz. 438
21. UCHWAŁA nr XLIV/566/02 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino - w miejscowości WIRÓW w obrębie Wirów oraz w obrębie Wełtyń II Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 26 czerwca 2002 r. Nr 45 poz. 957
22.  UCHWAŁA nr XLVII/602/02 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującej: obszar I położony w rejonie ul. Łokietka i obszar II położony w rejonie ul. Czechosłowackiej Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 16 lipca 2002 r. Nr 54 poz. 1203
23. UCHWAŁA Nr XLIX/638/02 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - rejon ulicy Flisaczej Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 25 października 2002 r. Nr 75 poz. 1543
24. UCHWAŁA Nr XLIX/639/02 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - obręb l m. Gryfino - „tereny wojskowe` Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 8 listopada 2002 r. Nr 80 poz. 1637
25 UCHWAŁA Nr IV/61/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - rejon ulic Rybacka, Wodna, Łączna Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 26 lutego 2003 r. Nr 12 poz. 179
26 UCHWAŁA NR IV/ 62/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Radziszewo Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 26 lutego 2003 r. Nr 12 poz. 180
27. UCHWAŁA NR IV/63/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w obrębie nr 3 miasta Gryfino w rejonie ul. Grunwaldzkiej. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 26 lutego 2003 r. Nr 12 poz. 181
28. UCHWAŁA NR IV/64/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Dębce w obr. Daleszewo. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 26 lutego 2003 r. Nr 12 poz. 182
29. UCHWAŁA NR VI/89/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 marca 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w mieście Gryfino w rejonie ul. Hugo Kołłątaja Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 15 maja 2003 r.
Nr 40 poz. 638
30. UCHWAŁA Nr VII/102/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Wirów Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 9 czerwca 2003 r. Nr 47 poz. 774
31. UCHWAŁA Nr VII/103/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Chwarstnica Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 9 czerwca 2003 r. Nr 47 poz. 775
32. UCHWAŁA Nr VII/104/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Grunwaldzką, Sprzymierzonych, 1 Maja i Bolesława Chrobrego. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 15 maja 2003 r. Nr 40 poz. 639
33. UCHWAŁA Nr IX/145/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Nowe Brynki. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 30 lipca 2003 r. Nr 60 poz. 1084
34. UCHWAŁA Nr IX/146/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Szczawno. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 1 sierpnia 2003 r. Nr 61 poz. 1117
35. UCHWAŁA Nr IX/147/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - rejon ulicy Armii Krajowej. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 1 sierpnia 2003 r.
Nr 61 poz. 1118
36. UCHWAŁA Nr XI/162/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Daleszewo. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 14 października 2003 r. Nr 88 poz. 1469
37. UCHWAŁA NR XII/178/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 września 2003r. w sprawie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - Obr. Radziszewo 1, teren działki Nr 89/3 i części działki Nr 84. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 30 października 2003 r. Nr 98 poz. 1675
38. UCHWAŁA NR XIV/192/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 października 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino działek nr 225/1 i 226 oraz części działek nr 185 i 245, położonych w miejscowości Nowe Brynki, obręb Czepino. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 28 listopada 2003 r. Nr 109 poz. 1836
39. UCHWAŁA NR XIV/193/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 października 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino terenu działki 232/4 oraz części działek nr 275 i 231 w obrębie Radziszewo, gm. Gryfino. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 28 listopada 2003 r. Nr 109 poz. 1837
40. UCHWAŁA NR XIV/194/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, obejmującej teren położony przy ul. Polnej w obrębie Wełtyń. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 24 listopada 2003 r. Nr 106 poz. 1796
41. UCHWAŁA NR XIV/195/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 października 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - rejon wsi Wełtyń. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 27 listopada 2003 r. Nr 108 poz. 1821
42. UCHWAŁA NR XV/212/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującej obszar trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 5 stycznia 2004 r. Nr 1 poz. 4
43. UCHWAŁA NR XXIII/320/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w miejscowości Wirówek (I), obręb Wirów. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 23 lipca 2004 r. Nr 54 poz. 984
44. UCHWAŁA NR XXIII/321/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino obejmującego teren w obrębie Sobieradz (I). Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 23 lipca 2004 r. Nr 54 poz. 985
45. UCHWAŁA NR XXXI/433/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr: 118/6, 118/9, 118/10, 125, część 126, 127 i 267/1 - obręb 3 miasta Gryfino- rejon ul. Pionierów. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 19 sierpnia 2005 r. Nr 66 poz. 1456
46. UCHWAŁA NR XLIV/557/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - terenu składowiska odpadów i terenów w obrębie Wełtyń II gminy Gryfino. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 23 stycznia 2006 r. Nr 7 poz. 116
47. UCHWAŁA NR XLIV/558/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Pniewo gminy Gryfino. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 23 stycznia 2006 r. Nr 7 poz. 117
50. UCHWAŁA NR XXXIX/497/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębach geodezyjnych Parsówek, Drzenin, Sobieradz z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 22 września 2005 r. Nr 76 poz. 1597
51. UCHWAŁA NR XXXV/458/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 1 lipca 2005 r. Nr 54 poz. 1229
52. UCHWAŁA NR IX/89/07 RADY MIEJSKIEJ w GRYFINIE z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta GRYFINO w rejonie C. W. Laguna Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 15 czerwca 2007 r. Nr 73 poz. 1183
53. UCHWAŁA NR VII/74/07 RADY MIEJSKIEJ w GRYFINIE z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „STARE BRYNKI – CZEPINO” w rejonie miejscowości Stare Brynki Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 15 czerwca 2007 r. Nr 72 poz. 1160
54. UCHWAŁA NR V/64/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Grunwaldzką, Sprzymierzonych, 1 Maja i Bolesława Chrobrego Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 26 kwietnia  2007 r. Nr 49 poz. 725
55. UCHWAŁA NR XLIX/529/10 RADY MIEJSKIEJ w GRYFINIE z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, w obrębach 3 i 5 miasta Gryfino – Park Miejski Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 24 marca  2010 r. Nr 22 poz. 478
56. UCHWAŁA NR XXII/190/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno i obrębie Drzenin – tereny produkcyjno-usługowe Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 27 lipca 2012 r. poz. 1763
57. UCHWAŁA NR XXXIV/295/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wełtyń - obejście drogowe  Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 11 lipca 2013 r. poz. 2627 i 2628
58. UCHWAŁA NR X/90/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo i Żórawki Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 26 września 2011 r. Nr 112 poz. 2006
59. UCHWAŁA NR XV/145/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach: Żórawie, Żórawki, Pniewo, Bartkowo Dz. Urz. Woj. Zach.  z dnia 13 lutego 2012r. poz. 323.
60. UCHWAŁA NR XV/144/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Czepino i Daleszewo Dz. Urz. Woj. Zach.  z dnia 14 marca 2012r. poz. 596.
61. UCHWAŁA NR XX/175/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach Wełtyń, Gardno, Chwarstnica, Wirów, Wełtyń II- Jezioro Wełtyń Dz. Urz. Woj. Zach.  z dnia 27 czerwca 2012r. poz. 1474.
62. UCHWAŁA NR XVIII/158/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Gardno - rejon ul. Słonecznej Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 12 czerwca poz. 1326 
63. UCHWAŁA Nr XII/110/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie nr 3 miasta Gryfino – rejon ul. Targowej. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 7 grudnia 2011 r. Nr 144 poz. 2793
64. UCHWAŁA Nr XIII/130/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie. Dz. Urz. Woj. Zach.  z dnia 16 stycznia 2012 r. poz.49
66. UCHWAŁA NR XXXI/269/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie nr 3 miasta Gryfino - dz. nr 49, ul. Flisacza. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 25 marca  poz. 1287 
68. UCHWAŁA NR III/18/10 RADY MIEJSKIEJ w GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębie nr 1 Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 15 lutego 2011 r. Nr 13 poz. 226
71. UCHWAŁA NR XLI/358/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenngoe miasta i gminy Gryfino - rejon wsi Krajnik, Krzypnica, Nowe Czarnowo Dz. Urz. Woj. Zach. z  dnia 26 lutego 2014 r. poz. 799
73a UCHWAŁA NR IV/32/19 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie - działki nr 125/3, 125/4 i 125/5 w obrębie 5 miasta Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. z 19 lutego 2019 r. poz. 1033
73b UCHWAŁA NR VII/56/19 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębie 5 miasta Gryfino.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 7 maja 2019 r. poz. 2574

74. UCHWAŁA Nr VII/64/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie nr 4 miasta Gryfino - rejon ul. Artyleryjskiej Dz. Urz. Woj. Zach. z 9 czerwca 2015 r. poz. 2317
75. UCHWAŁA NR LIII/446/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr. 1, 2 i 3 Miasta Gryfino, dla terenu cmentarza komunalnego w obrębie nr 2 miasta Gryfino. Dz. Urz. Woj. Zach. z  dnia 4 grudnia 2014 r. poz. 4857
76. UCHWAŁA NR XVI/129/15 RADY MIEJSKIEJ w GRYFINIE z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 4/1, 7/1, 7/3, 7/4, 7/5 i 7/6w obrębie Pniewo Dz. Urz. Woj. Zach.  z dnia 11 stycznia 2016r. poz. 61
77. UCHWAŁA NR XVII/147/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino dla części terenu w obrębie Wełtyń II Dz. Urz. Woj. Zach. z  dnia 20 stycznia 2016 r. poz. 404
80. UCHWAŁA NR XXXV/324/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo i Żórawki - teren byłego sanatorium w Nowym Czarnowie Dz. Urz. Woj. Zach. z  dnia 05  maja 2017 r. poz. 1909
82. UCHWAŁA NR XV/128/19 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino – miejscowość Gardno Dz. Urz. Woj. Zach. z 23 grudnia 2019 r.
poz. 6815
83. UCHWAŁA NR XXXV/323/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wełtyń – obejście drogowe Dz. Urz. Woj. Zach. z  dnia 05  maja 2017 r. poz. 1908
84. UCHWAŁA NR XXXV/322/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno i obrębie Drzenin – tereny produkcyjno-usługowe Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. z  dnia 05  maja 2017 r. poz. 1907
85. UCHWAŁA NR II/19/18 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w obrębach nr 2 miasta Gryfino oraz Wełtyń II – tereny produkcyjno-usługowe Dz. Urz. Woj. Zach. z 9 stycznia 2019 r. poz. 300
88 UCHWAŁA NR VII/55/19 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino - przy ul. Flisaczej (w obrębach nr 1 i nr 3 m. Gryfino) Dz. Urz. Woj. Zach. z 25 kwietnia 2019 r. poz. 232
90 UCHWAŁA NR V/40/19 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino – teren Elektrowni Dolna Odra Dz. Urz. Woj. Zach. z 26 lutego 2019 r. poz. 1154