Lista obecności

Lista obecności członków Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniu w dniu 24 października 2011 r.

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1. Chmura- Nycz Magdalena obecna obecna
2. De La Torre Ewa nieobecna nieobecna
3. Figas Tadeusz obecny obecny
4. Kasprzyk Elżbieta nieobecna nieobecna
5. Namieciński Tomasz obecny obecny
6. Nikitińska Janina obecna obecna
7. Trzepacz Zenon obecny obecny