Informacja dla wyborców niepełnosprawnych z dnia 6 października 2011 r.

Informacja dla wyborców

W celu umożliwienia wyborcom niepełnosprawnym oraz osobom  o ograniczonej sprawności ruchowej prawa do udziału w głosowaniu  w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP w dniu 9 października 2011r.- Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie będzie dysponował samochodem do przewozu osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych na terenie Gminy Gryfino.

Potrzebę skorzystania z tego środka transportu można zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w dniu wyborów tj. 9 października 2011r. od godz. 800 - 2000 pod nr telefonu 91-416-22-10.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Gryfino, dnia 6 października 2011 r.