Vademecum wyborcy

Vademecum wyborcy

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zostaną przeprowadzone na podstawie:

  1. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.);
  2. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. Nr 158, poz. 942);
  3. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczypospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. Nr 158, poz. 941).

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w dniu 9 października 2011 r.
Głosowanie odbędzie się w lokalach wyborczych określonych w Obwieszczeniu Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 26 sierpnia 2011 roku o obowiązujących numerach i granicach obwodów głosowania w godzinach od 7:00 do 21:00.

  1. Prawo wybierania
  2. Dopisanie do spisu wyborców
  3. Zaświadczenie o prawie do głosowania
  4. Sprawdzenie spisu wyborców