Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 11 kwietnia 2011r. godz. 1100

I.   Sprawy regulaminowe.

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

II. Zapoznanie się z wnioskami końcowymi prac komisji doraźnej badającej sprawy świetlic wiejskich w 2010 r.

III. Zapoznanie się z wnioskami końcowymi z prac komisji doraźnej badającej sprawę inwestycji drogowej ul. Mieszka I w Gryfinie w 2010 r.

IV. Wolne wnioski i informacje.