Wykaz skrzynek e-mail

Nazwa skrzynki Imię i nazwisko Stanowisko/
funkcja
Nazwa wydziału
burmistrz@gryfino.pl Mieczysław Sawaryn Burmistrz Miasta i Gminy
pawel.nikitinski@gryfino.pl Paweł Nikitiński Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
tomasz.miler@gryfino.pl Tomasz Miler Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
sekretarz@gryfino.pl Ewa Sznajder Sekretarz Miasta i Gminy
skarbnik@gryfino.pl Beata Blejsz Skarbnik Miasta i Gminy
wydzial.organizacyjny@gryfino.pl Beata Ludwiczak Naczelnik Wydział Organizacyjny
zamowienia.publiczne@gryfino.pl Angelika Szulc Naczelnik Wydział Zamówień Publicznych
boi@gryfino.pl Olga Ostrówka Inspektor Wydział Organizacyjny
 - Biuro Obsługi  Interesantów
informatyk@gryfino.pl Daniel Adamczyk Kierownik Referat Informatyki
kadry@gryfino.pl Małgorzata Ważyńska-Piaskowska Gł. specjalista Wydział Organizacyjny
gospodarka.komunalna@gryfino.pl   Naczelnik Wydział Gospodarki Komunalnej
inwestycje@gryfino.pl Mariusz  Andrusewicz Naczelnik Wydział Inwestycji i Rozwoju
wybory@gryfino.pl Justyna Satanowska z-ca Naczelnika, z-ca Kierownika USC Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
bor@gryfino.pl Alicja Kowalska Kierownik Biuro Obsługi Rady
kryzys@gryfino.pl Andrzej Wiśniewski  Kierownik Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
podatki@gryfino.pl Iwona Szymańska-Ciepłucha Naczelnik  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
usc@gryfino.pl Aneta Raciborska Naczelnik, Kierownik USC Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
edukacja@gryfino.pl Grzegorz Jastrowicz Naczelnik Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
strazmiejska@gryfino.pl Roman Rataj Komendant Straż Miejska      
nieruchomosci@gryfino.pl Teresa Drążek Naczelnik Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
audyt@gryfino.pl Anna Myśko Audytor Audyt Wewnętrzny
finanse@gryfino.pl Milena Świeboda Naczelnik Wydział Finansowo-Księgowy
planowanie@gryfino.pl Joanna Ekiert Naczelnik Wydział Planowania Przestrzennego
i Ochrony Środowiska
srodowisko@gryfino.pl Janina Major Kierownik Referat Ochrony Środowiska
informacje@gryfino.pl     Referat Promocji i Komunikacji Społecznej