Rok 2011
Data ogłoszenia Tytuł Aktualne
2012-01-02   OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 21 grudnia 2011r.   Nie 
2011-12-21   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr 156/1 i 102 w obrębie Gryfino 5 polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV w celu zasilenie energią elektryczną przepompowni ścieków Ps4 na działce nr 102 przy ul. Wierzbowej w Gryfinie.   Nie 
2011-12-15   OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino części obrębów Parsówek, Drzenin i Sobieradz   Nie 
2011-12-08   Ogłoszenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zmian w rozkładzie jazdy pociągów.    Nie 
2011-12-07   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Integracja osób starszych w celu przeciwdziałania wykluczeniu ich ze środowiska społecznego"   Nie 
2011-11-28   OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 10 listopada 2011 r. o przystąpieniu do sporządzania projektów warunków korzystania z wód: regionu wodnego Dolnej Odry i Pomorza Zachodniego i regionu wodnego Ücker   Nie 
2011-11-23   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr 304 i 310/22 w obrębie Pniewo polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV w celu zasilenie przepompowni ścieków PL1, Ps1, Ps2, Ps3 przy ul. Czechosłowackiej w Gryfinie   Nie 
2011-11-22   OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   Nie 
2011-11-21   Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w zakresie pomocy społecznej   Nie 
2011-11-21   OBWIESZCZENIE Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości dotyczącego działek nr: 310/23 obręb Pniewo, 74/1 i 153 obręb Gryfino 5.   Nie 
2011-11-17   OBWIESZCZNIE Starosty Gryfińskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę dróg publicznych z sieciami uzbrojenia terenu w ramach zadania: „Uzbrojenie Terenów Inwestycyjnych Parku Regionalnego w Gryfinie"   Nie 
2011-11-17   OGŁOSZENIE w sprawie wyznaczenia w mieście Gryfino miejsc, przeznaczonych pod sprzedaż choinek, ryb i innego asortymentu świątecznego z okazji Świąt Bożego Narodzenia.   Nie 
2011-11-09   OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński o wydanej decyzji ustalajacej lokalizację inwestycji celu publicznego.   Nie 
2011-11-09   OBWIESZCZENIE Wydziału urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.    Nie 
2011-11-08   Ogłoszenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji nr 13/2011 z dnia 29.06.2011 r. dla zamierzenia: "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gryfino", w zakresie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości.    Nie 
2011-11-02   OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino   Nie 
2011-11-02   OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie 5 miasta Gryfino   Nie 
2011-10-28   OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012"    Nie 
2011-10-27   OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, w obrębach 3 i 5 miasta Gryfino - Park Miejski   Nie 
2011-10-13   OBWIESZCZENIE Starosty Gryfińskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Starosty Gryfińskiego nr nr 302/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę dróg publicznych z sieciami uzbrojenia terenu w ramach zadania: „Uzbrojenie Terenów Inwestycyjnych Parku Regionalnego w Gryfinie”, w obrębach ewidencyjnych Gardno, Drzenin.   Nie 
2011-09-29   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o miejscach sprzedaży kwiatów i innych akcesoriów, związanych z Dniem Wszystkich Świętych na gruntach gminnych.   Nie 
2011-08-30   Ogłoszenie PGE w sprawie wstrzymania dostaw ciepła   Nie 
2011-08-19   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.   Nie 
2011-08-17   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 10 sierpnia 2011r.   Nie 
2011-08-17   OBWIESZCZENIE Urzędu Miasta Szczecin w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.   Nie 
2011-08-03   OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie   Nie 
2011-07-20   OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębach geodezyjnych: Żabnica, Czepino, Nr 1 miasta Gryfino, Międzyodrze.   Nie 
2011-07-18   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.   Nie 
2011-07-05   Ogłoszenie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w sprawie zamknięcia połączenia drogowego   Nie 
2011-07-04   Ogłoszenie o przekazaniu do publicznej wiadomości Planów Odnowy Miejscowości celem zaopiniowania i wniesienia ewentualnych uwag.   Nie 
2011-06-21   OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach Wełtyń, Gardno, Chwarstnica, Wirów, Wełtyń II – Jezioro Wełtyń   Nie 
2011-06-01   OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo i Żórawki    Nie 
2011-05-31   OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino   Nie 
2011-05-25   OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIPOMORSKIEGO w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji dla zamierzenia: "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gryfino"   Nie 
2011-05-19   OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Wspieranie działalności gospodarczej poprzez zorganizowanie wspólnej prezentacji podmiotów gospodarczych podczas Targów Przedsiębiorczości INKONTAKT w Schwedt"   Nie 
2011-05-17   OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIPOMORSKIEGO w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.   Nie 
2011-05-12   Informacja dotycząca obowiązkowych ubezpieczeń rolników   Nie 
2011-04-13   OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie nr 3 miasta Gryfino – rejon ulicy Targowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko   Nie 
2011-04-11   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.   Nie 
2011-04-08   OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIPOMORSKIEGO w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.   Nie 
2011-03-22   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.    Nie 
2011-03-18   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza nabór dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2011/2012   Nie 
2011-02-14   OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Czepino i Daleszewo w gminie Gryfino   Nie