Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z III sesji Rady Miejskiej, z dnia 30.12.2010

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe - przyjęcie protokołów: z I i II sesji. -

 

Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 17

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Rafał  Guga  Jarosław  Kardasz
 Jacek Kawka  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Nie głosowało:

 Elżbieta  Kasprzyk  Eugeniusz  Kuduk    

Numer głosowania: 2
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady. - DRUK Nr 1/III
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Ewa De La Torre  Kazimierz  Fischbach  Rafał  Guga  Krzysztof  Hładki
 Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska    

Wstrzymało się:

 Tadeusz Figas

     

Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady. - DRUK Nr 2/III
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach  Rafał  Guga
 Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2011 rok. - DRUK Nr 3/III
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach  Rafał  Guga
 Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na 2011 rok. - DRUK Nr 4/III

Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach  Rafał  Guga
 Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej do składu Komisji Mieszkaniowej. - DRUK Nr 5/III
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach  Rafał  Guga
 Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębie nr 1. - DRUK Nr 6/III

Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach  Rafał  Guga
 Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok. - DRUK Nr 7/III
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach  Rafał  Guga
 Krzysztof  Hładki  Jarosław  Kardasz  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska    

Przeciw:

 Paweł Nikitiński

     

Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. - przegłosowanie wniosku  Komisji  Rewizyjnej
Radni głosowali następująco:  
Za: 10
Przeciw: 9
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre  Krzysztof  Hładki  Elżbieta  Kasprzyk  Eugeniusz  Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński  Ryszard Radawiec
 Mieczysław Sawaryn  Zenon Trzepacz    

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach  Rafał  Guga
 Jarosław  Kardasz  Jerzy Piasecki  Eugeniusz Robak  Janusz Skrzypiński
 Jolanta Witowska      

Wstrzymało się:

 Jacek Kawka

     

Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. - projekt wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej

Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 6
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Krzysztof  Hładki  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Ryszard Radawiec  Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz    

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz  Kazimierz  Fischbach  Rafał  Guga  Jarosław  Kardasz
 Jerzy Piasecki  Jolanta Witowska