Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
III sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 30 grudnia 2010 r. o godz. 1000

I.   Sprawy regulaminowe.

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołów: z I i II sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym   i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady – DRUK  Nr 1/III

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady – DRUK  Nr 2/III

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2011 rok – DRUK Nr 3/III

 1. dyskusja,
 2. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej  w Gryfinie na 2011 rok – DRUK NR 4/III

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej do składu Komisji Mieszkaniowej – DRUK NR 5/III

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębie nr 1 – DRUK NR 6/III

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok – DRUK NR 7/III

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 8/III.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XIV. Wolne wnioski i zakończenie sesji.