Wyniki głosowania - część II z 09.12.2010

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z c.d. I sesji Rady Miejskiej, z dnia 09.12.2010

Numer głosowania: 1
Wybór wiceprzewodniczących Rady. - wniosek o zmianę porządku obrad - przegłosowanie wniosku o zmianę porządku obrad

 

Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 9
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre  Krzysztof  Hładki  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Ryszard Radawiec  Mieczysław Sawaryn  Zenon Trzepacz  

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz  Fischbach  Rafał  Guga
 Jarosław  Kardasz  Jerzy Piasecki  Janusz Skrzypiński  Marek  Suchomski
 Jolanta Witowska      

Numer głosowania: 2
Wybór wiceprzewodniczących Rady. - wniosek o przerwanie sesji - przegłosowanie wniosku M. Sawaryna o przerwanie sesji

Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 13

Za:

 Ewa De La Torre  Krzysztof  Hładki  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz  Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina  Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Ryszard Radawiec  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz

Nie głosowało:

 Kazimierz  Fischbach