Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
II nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 13 grudnia 2010 r. o godz. 1400

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

II. Wydanie Burmistrzowi zaświadczenia o wyborze przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.

III. Ślubowanie Burmistrza.

IV. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej.

  1. ślubowanie radnego

V. Wolne wnioski i zakończenie sesji.