Informacja z dnia 29 listopada 2010r. o składzie osobowym, siedzibie i czasie pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Gryfinie

Informacja
o składzie osobowym, siedzibie i czasie pracy
Gminnej Komisji Wyborczej w Gryfinie

 

Skład osobowy Gminnej Komisji Wyborczej:

 

Przewodniczący: Mirosław Lebuda
Zastępca Przewodniczącego: Józef Kluczyński
Członkowie:    Grzegorz  Racinowski 
  Patrycja Dobroń
  Piotr Rak
  Sylwia Podsiadła
  JadwigaCzerniak

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie ul. 1 Maja 16, pok. 26, tel. 91 416-22-10, 91 416-20-11 wew. 226.

Czas pracy Komisji w dniach: od 20.11.2010 r. do 21.11.2010 r.

Data, dzień tygodnia Godziny pracy
4.12.2010 r. (sobota) 8.00 – 14.00
5.12.2010 r. (niedziela) od godz. 7.00

 

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Gryfinie
Mirosław Lebuda

 

Gryfino, dnia 29.11.2010 r.