Lista obecności

Lista obecności
członków Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniu w dniu 29 października 2010 r.

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem Potwierdzenie obecności po posiedzeniu
1.  Magdalena Chmura-Nycz obecna obecna
2.  Elżbieta Kasprzyk obecna obecna
3.  Jacek Kawka obecny obecny
4.  Janina Nikitińska obecna obecna
5.  Marcin Para obecny obecny
6.  Stanisław Różański nieobecny nieobecny
7.  Marek Sanecki obecny obecny