Informacja o składzie osobowym, siedzibie i czasie pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Gryfinie z dnia 27.10.2010r.

Informacja
o składzie osobowym, siedzibie i czasie pracy
Gminnej Komisji Wyborczej w Gryfinie

 

Skład osobowy Gminnej Komisji Wyborczej:

Przewodniczący: Mirosław Lebuda
Zastępca Przewodniczącego: Józef Kluczyński
Członkowie:     Grzegorz Racinowski
  Patrycja Dobroń
  Piotr Rak
  Sylwia Podsiadła
  Jadwiga Czerniak

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie
ul. 1 Maja 16, pok. 26, tel. 91 416-22-10, 91 416-20-11 wew. 226.

Czas pracy Komisji w dniach: od 2.11.2010 r. do 5.11.2010 r.

Data, dzień tygodnia Godziny pracy
  02.11.2010 r. (wtorek) 15.00 – 16.00
  03.11.2010 r. (środa) 15.00 – 16.00
  04.11.2010 r. (czwartek) 15.00 – 16.00
  05.11.2010 r. (piątek) 15.00 – 16.00

 

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Gryfinie

Mirosław Lebuda

 

Gryfino, dnia 27.10.2010 r.