Informacja o składzie osobowym, siedzibie i czasie pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Gryfinie z dnia 14.10.2010r.

Informacja
o składzie osobowym, siedzibie i czasie pracy
Gminnej Komisji Wyborczej w Gryfinie

 

Skład osobowy Gminnej Komisji Wyborczej:

Przewodniczący: Mirosław Lebuda
Zastępca Przewodniczącego: Józef Kluczyński
Członkowie:     Grzegorz Racinowski
  Daria Racinowska
  Piotr Rak
  Sylwia Podsiadła
  Jadwiga Czerniak

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie
ul. 1 Maja 16, pok. 26, tel. 91 416-22-10, 91 416-20-11 wew. 226.

Czas pracy Komisji w dniach: od 18.10.2010 r. do 27.10.2010 r.

Data, dzień tygodnia Godziny pracy
18.10.2010 r. (poniedziałek) 14.00 – 16.00
19.10.2010 r. (wtorek) 14.00 – 16.00
20.10.2010 r. (środa) 14.00 – 18.00
21.10.2010 r. (czwartek) 14.00 – 20.00
22.10.2010 r. (piątek) 14.00 – 24.00
25.10.2010 r. (poniedziałek) 14.00 – 18.00
26.10.2010 r. (wtorek) 14.00 – 20.00
27.10.2010 r. (środa) 14.00 – 24.00

 

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Gryfinie

Mirosław Lebuda

 

Gryfino, dnia 14.10.2010 r.