Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego na posiedzeniu
w dniu 7 października 2010r. godz. 930

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. przyjęcie protokołu nr: 47/10

II. Informacja nt. inwestycji zagospodarowania nabrzeża w Gryfinie, pozyskane środki zewnętrzne, dokumentacja, poszczególne etapy realizacji.

III. Zapoznanie się z działalnością wybranego klubu sportowego korzystającego z dotacji z budżetu Gminy Gryfino (HERMES i DELF).