Komunikat Wyborczy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 1 października 2010 r.

Wybory samorządowe –
21 listopada 2010 r.

K O M U N I K A T  W Y B O R C Z Y

Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 1 października 2010 r.

Na podstawie art.70a ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów  i sejmików województw (Dz.U. z 2010r. Nr 176, poz.1191) podaję do publicznej wiadomości wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:

I. Teren miasta Gryfina

Słupy ogłoszeniowe rozmieszczone na obszarze miasta usytuowane przy:

 1. ul. 1 Maja (obok Banku PEKAO S.A.)
 2. ul. 9 Maja (w pobliżu budynku mieszkalnego GTBS)
 3. ul. Bolesława Chrobrego/ ul. Piastów
 4. ul. Bolesława Chrobrego (Plac Barnima)
 5. ul. Iwaszkiewicza/ul. 11 Listopada
 6. ul. Krasińskiego (przy drodze do Zespołu Szkół)
 7. ul. Łużycka (Osiedle Południe )
 8. ul. Łużycka/ ul. Rapackiego
 9. ul. Sportowa (przy bramie do obiektów sportowych)
 10. ul. Sprzymierzonych (przy dawnym Hotelu „Pod Platanem”)
 11. ul. Szczecińska/ ul. Grunwaldzka
 12. ul. Żeromskiego (obok sklepu „Bartek”)

II. Teren gminy Gryfino

Tablice ogłoszeń sołectw w miejscowościach:

 1. Bartkowo
 2. Borzym
 3. Chlebowo
 4. Chwarstnica
 5. Czepino
 6. Daleszewo
 7. Dołgie
 8. Drzenin
 9. Gardno
 10. Krajnik
 11. Krzypnica
 12. Mielenko Gryfińskie
 13. Nowe Czarnowo
 14. Pniewo
 15. Parsówek
 16. Radziszewo
 17. Sobiemyśl
 18. Sobieradz
 19. Stelinko
 20. Steklno
 21. Stare Brynki
 22. Wirów
 23. Wełtyń
 24. Włodkowice
 25. Wysoka Gryfińska
 26. Żabnica
 27. Żórawie
 28. Żórawki

Informuję również, że zgodnie z art. 71 cytowanej ustawy:

 • na ścianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości;
 • przy ustawieniu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej należy stosować obowiązujące przepisy porządkowe;
 • plakaty należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

Materiały wyborcze powinny zawierać wyraźne oznaczenie, od kogo pochodzą.

Materiały wyborcze oraz własne urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia kampanii wyborczej muszą być usunięte w terminie 30 dni po dniu wyborów.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat